040 468 404
  info@instruiraj.me

... matematični peskovnik nalog s postopki za srednješolske in gimnazijske programe.

| |
Osnove logike in teorije množic
Izjave in izjavne povezave
Izbrano poglavje 'Izjave in izjavne povezave' zajema 45 rešenih primerov s postopki ter 12 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Predmet proučevanja logike so izjave. Izjava je poved ali stavek, za katero se lahko odločimo ali je pravilna ali ne. V tem poglavju spoznamo negacijo, konjunkcijo, disjunkcijo, implikacijo in ekvivalenco.

Elektronska oblika nalog s postopki 5,19 € z DDV

Koda izdelka: 01-03-01

Ob zakupu prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so na voljo pri posameznem poglavju.
Zakupljeno poglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

Tiskana oblika celotnega poglavja 17,19 € z DDV

Koda izdelka: 01-03-00

Tiskana oblika nalog s postopki zajema:
+ Osnove logike in teorije množic: Izjave in izjavne povezave
+ Osnove logike in teorije množic: Množice in računanje z njimi

Nakup nalog s postopki v tiskani obliki zajema celotno poglavje Osnove logike in teorije množic. Nalog s postopki vključuje celoten postopek reševanja skupaj s spremljajočo razlago, kjer je to potrebno. Ob nakupu prejmete naloge v tiskani obliki (s spiralno vezavo).

Ena video teorija ...

Rešeni primeri nalog v video obliki

Ugotovi pravilnost sestavljene izjave #4

Z nekaj osnovnega računanja bomo ugotovili pravilnost osnovnih izjav, nato pa bomo po pravilih iz tabel ugotovili še pravilnost sestavljene izjave.

Ali je dana izjava pravilna? #5c

S pomočjo znanja o potencah in razliki kvadratov bomo določili tudi pravilnost dane sestavljene izjave.

Ali je dana izjava pravilna? #5d

S pomočjo znanja o največjem skupnem delitelju, najmanjšem skupnem večkratniku in različnih številskih sistemov bomo določili tudi pravilnost dane sestavljene izjave.

Določi logično vrednost sestavljene izjave #6d

S pomočjo znanja o kriteriju deljivosti bomo določili tudi logično vrednost dane sestavljene izjave.

Pravilnostna tabela sestavljene izjave dveh različnih izjav #13a

Ko imamo dve različni sestavljeni izjavi, ima pravilnostna tabela štiri vrstice.

Pravilnostna tabela sestavljene izjave dveh različnih izjav #14a

Ko imamo dve različni sestavljeni izjavi, ima pravilnostna tabela štiri vrstice.

Pravilnostna tabela sestavljene izjave treh različnih izjav #15a

Ko imamo tri različne sestavljene izjave, ima pravilnostna tabela osem vrstic.

Tavtologija #16a

Izjavni izraz je tavtologija, ko je izjavni izraz vedno pravilen, ne glede na pravilnost ali nepravilnost osnovnih izjav.

Protislovje #17a

Izjavni izraz je protislovje, ko je izjavni izraz vedno nepravilen, ne glede na pravilnost ali nepravilnost osnovnih izjav.

Ekvivalentnost oziroma enakovrednost izjav #18a

Izjavi sta ekvivalentni natanko tedaj, ko imata pri vsakem naboru logičnih vrednosti osnovnih izjav enako končno logično vrednost.

Kdaj je pravilna sestavljena izjava? #21a

Podano imamo le eno izmed dveh osnovnih izjav. Ugotoviti moramo, kdaj bo pravilna dana sestavljena izjava.

Morda te zanima tudi