040 468 404
  info@instruiraj.me

... matematični peskovnik nalog s postopki za srednješolske in gimnazijske programe

|
4.7 od 5.0 [ #3 ]
Osnove logike in teorije množic
Izjave in izjavne povezave

Predmet proučevanja logike so izjave. Izjava je poved ali stavek, za katero se lahko odločimo ali je pravilna ali ne. V tem poglavju spoznamo negacijo, konjunkcijo, disjunkcijo, implikacijo in ekvivalenco.

imUČBENIK / zakup dostopa do poglavja 5,19 € z DDV

Koda izdelka: 01-03-01

Ob zakupu poglavja 'Izjave in izjavne povezave' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno poglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

Za morebitna vprašanja in pomoč na voljo osebni inštruktor.

Kako dodam poglavje v svoj imUČBENIK?

sklopi nalog
22
primeri s postopki
45
video teorije
1
video primeri
11
Ena video teorija ...
video vsebine
Ugotovi pravilnost sestavljene izjave #4

Z nekaj osnovnega računanja bomo ugotovili pravilnost osnovnih izjav, nato pa bomo po pravilih iz tabel ugotovili še pravilnost sestavljene izjave.

Ali je dana izjava pravilna? #5c

S pomočjo znanja o potencah in razliki kvadratov bomo določili tudi pravilnost dane sestavljene izjave.

Ali je dana izjava pravilna? #5d

S pomočjo znanja o največjem skupnem delitelju, najmanjšem skupnem večkratniku in različnih številskih sistemov bomo določili tudi pravilnost dane sestavljene izjave.

Določi logično vrednost sestavljene izjave #6d

S pomočjo znanja o kriteriju deljivosti bomo določili tudi logično vrednost dane sestavljene izjave.

Odkleni dostop

Zakupi poglavje in imej nemoten dostop do vseh video vsebin in nalog s postopki, ki so trenutno na voljo v izbranem poglavju.

Pravilnostna tabela sestavljene izjave dveh različnih izjav #13a

Ko imamo dve različni sestavljeni izjavi, ima pravilnostna tabela štiri vrstice.

Pravilnostna tabela sestavljene izjave dveh različnih izjav #14a

Ko imamo dve različni sestavljeni izjavi, ima pravilnostna tabela štiri vrstice.

Pravilnostna tabela sestavljene izjave treh različnih izjav #15a

Ko imamo tri različne sestavljene izjave, ima pravilnostna tabela osem vrstic.

Tavtologija #16a

Izjavni izraz je tavtologija, ko je izjavni izraz vedno pravilen, ne glede na pravilnost ali nepravilnost osnovnih izjav.

Protislovje #17a

Izjavni izraz je protislovje, ko je izjavni izraz vedno nepravilen, ne glede na pravilnost ali nepravilnost osnovnih izjav.

Ekvivalentnost oziroma enakovrednost izjav #18a

Izjavi sta ekvivalentni natanko tedaj, ko imata pri vsakem naboru logičnih vrednosti osnovnih izjav enako končno logično vrednost.

Kdaj je pravilna sestavljena izjava? #21a

Podano imamo le eno izmed dveh osnovnih izjav. Ugotoviti moramo, kdaj bo pravilna dana sestavljena izjava.

Stran še nima komentarja ... bodi prvi.

 

Brezplačno svetovanje
za starše