040 468 404
  info@instruiraj.me

... matematični peskovnik nalog s postopki za srednješolske in gimnazijske programe.

| |
Potence in koreni
Iracionalna enačba
Izbrano poglavje 'Iracionalna enačba' zajema 64 rešenih primerov s postopki ter 12 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Nadgradnja znanja o drugem in tretjem koreni so koreni poljubne stopnje. S pravili lahko poenostavljamo izraze s koreni in rešujemo iracionalne enačbe.

Elektronska oblika nalog s postopki 7,38 € z DDV

Koda izdelka: 02-03-04

Ob zakupu prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so na voljo pri posameznem poglavju.
Zakupljeno poglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

Tiskana oblika celotnega poglavja 59,32 € z DDV

Koda izdelka: 02-03-00

Tiskana oblika nalog s postopki zajema:
+ Potence in koreni: Ponovitev potenc s celimi eksponenti
+ Potence in koreni: Ponovitev kvadratnega in kubičnega korena
+ Potence in koreni: Koreni poljubnih stopenj
+ Potence in koreni: Iracionalna enačba
+ Potence in koreni: Potence z racionalnimi eksponenti

Nakup nalog s postopki v tiskani obliki zajema celotno poglavje Potence in koreni. Nalog s postopki vključuje celoten postopek reševanja skupaj s spremljajočo razlago, kjer je to potrebno. Ob nakupu prejmete naloge v tiskani obliki (s spiralno vezavo).

Video teorija v pripravi ...

Rešeni primeri nalog v video obliki

Reši iracionalno enačbo z enim korenom #2b

Koren osamimo in nato enačbo potenciramo s stopnjo korena. Če je koren sode stopnje je potrebno narediti preizkus.

Reši iracionalno enačbo z enim korenom #2j

Koren osamimo in nato enačbo potenciramo s stopnjo korena. Če je koren sode stopnje je potrebno narediti preizkus.

Reši iracionalno enačbo, ko je razlika dveh korenov enaka 0 #3f

Koren osamimo in nato enačbo potenciramo s stopnjo korena. Če je koren sode stopnje je potrebno narediti preizkus.

Reši iracionalno enačbo, ko je vsota dveh korenov enaka 0 #3h

Korena osamimo in nato enačbo potenciramo s stopnjo korena.

Reši iracionalno enačbo, ko stopnji korenov nista enaki #3k

V danem primeru korena osamimo in enačbo potenciramo z najmanjšim skupnim večkratnikom stopenj korenov. Če je koren sode stopnje je potrebno narediti preizkus.

Reši iracionalno enačbo, ko je vsota dveh korenov enaka 5 #6b

Enačbo potenciramo s stopnjo korena. V enačbi bomo še vedno imeli koren, ki ga moramo osamiti in enačbo potencirati z njegovo stopnjo. Če je koren sode stopnje je potrebno narediti preizkus.

Reši iracionalno enačbo, ko imamo tri kvadratne korene #6c

Enačbo potenciramo z dve. V enačbi bomo še vedno imeli koren, ki ga moramo osamiti in enačbo potencirati z njegovo stopnjo. Ker je koren sode stopnje je potrebno narediti preizkus.

Iracionalna enačba, ki ima koren pod korenom #7a

Zunanji koren osamimo in enačbo potenciramo z njegovo stopnjo. Enak postopek naredimo z notranjim korenom. Če je bil kateri izmed korenov sode stopnje, je potrebno napraviti preizkus.

Iracionalna enačba, ki ima koren pod korenom #7i

Zunanji koren osamimo in enačbo potenciramo z njegovo stopnjo. Enak postopek naredimo z notranjim korenom. Če je bil kateri izmed korenov sode stopnje, je potrebno napraviti preizkus.

Iracionalna enačba, ki ima koren pod korenom #7j

Zunanji koren osamimo in enačbo potenciramo z njegovo stopnjo. Enak postopek naredimo z notranjim korenom.

Poišči ničle funkcije #8

Ko funkcijo enačimo z 0, dobimo iracionalno enačbo, ki jo rešujemo z osamitvijo korena in potenciranjem.

Uvedba nove spremenljivke #10a

Iracionalno enačbo bomo rešili s pomočjo uvedbe nove spremenljivke.

Morda te zanima tudi