040 468 404
  info@instruiraj.me

... matematični peskovnik nalog s postopki za srednješolske in gimnazijske programe.

| |
Realna števila
Interval in linearne neenačbe ter obravnava neenačb
Izbrano poglavje 'Interval in linearne neenačbe ter obravnava neenačb' zajema 56 rešenih primerov s postopki ter 16 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Pri intervalih spoznamo zaprte in odprte intervale, ter različne kombinacije, tudi s krajiščem v neskončnosti.

Elektronska oblika nalog s postopki 6,46 € z DDV

Koda izdelka: 01-05-04

Ob zakupu prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so na voljo pri posameznem poglavju.
Zakupljeno poglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

Tiskana oblika celotnega poglavja 58,83 € z DDV

Koda izdelka: 01-05-00

Tiskana oblika nalog s postopki zajema:
+ Realna števila: Kvadratni in kubični koren
+ Realna števila: Linearne enačbe in obravnava linearnih enačb
+ Realna števila: Sistemi linearnih enačb z dvema ali več neznankami
+ Realna števila: Interval in linearne neenačbe ter obravnava neenačb
+ Realna števila: Absolutna vrednost
+ Realna števila: Približki in napake
+ Realna števila: Sklepni in procentni račun

Nakup nalog s postopki v tiskani obliki zajema celotno poglavje Realna števila. Nalog s postopki vključuje celoten postopek reševanja skupaj s spremljajočo razlago, kjer je to potrebno. Ob nakupu prejmete naloge v tiskani obliki (s spiralno vezavo).

Ena video teorija ...

Rešeni primeri nalog v video obliki

V obliki intervala zapiši množice #2

Ob intervalih ponovimo še definicijo preseka in unije množic.

Interval in številska premica #3

Dane intervale bomo risalina številski premici in zapisali njihovo unijo, presek, komplement,...

Interval #6

Katero izmed števil leži na danem intervalu?

Linearna neenačba #7a

Določi x tako, da bo vrednost izraza najmanj 90.

Linearna neenačba #7e

Določi x tako, da bo dan izraz nenegativen.

Reši neenačbo #8a

Pri reševanju neenačb se pri deljenju in množenju z negativnim številom neenakost obrne.

Reši neenačbo #8g

Pri reševanju neenačb se pri deljenju in množenju z negativnim številom neenakost obrne.

Reši neenačbo #9a

Pri reševanju neenačb se pri deljenju in množenju z negativnim številom neenakost obrne.

Reši neenačbo #9f

Pri reševanju neenačb se pri deljenju in množenju z negativnim številom neenakost obrne.

Reši sistem neenačb #10a

Pri reševanju sistema dveh neenačb rešimo vsako enačbo posebaj, nato pa naredimo presek obeh rešitev neenačb.

Reši sistem neenačb #10f

Pri reševanju sistema dveh neenačb rešimo vsako enačbo posebaj, nato pa naredimo presek obeh rešitev neenačb.

Reši sistem neenačb #11a

Pri reševanju sistema dveh neenačb rešimo vsako enačbo posebaj, nato pa naredimo presek obeh rešitev neenačb.

Dani sta množici #12

Z intervali zapišemo presek in unijo danih množic.

Obravnavaj neenačbo #14a

Pri obravnavi neenačb moramo biti pozorni, da neenačbe ne delimo z 0. Kaj se zgodi, ko neenačbo delimo z negativnim številom?

Obravnavaj neenačbo #14d

Pri obravnavi neenačb moramo biti pozorni, da neenačbe ne delimo z 0. Kaj se zgodi, ko neenačbo delimo z negativnim številom?

Morda te zanima tudi