040 468 404
  info@instruiraj.me

... matematični peskovnik nalog s postopki za srednješolske in gimnazijske programe

|
Realna števila
Interval in linearne neenačbe ter obravnava neenačb

Pri intervalih spoznamo zaprte in odprte intervale, ter različne kombinacije, tudi s krajiščem v neskončnosti.

eUČBENIK / zakup dostopa do poglavja 6,46 € z DDV

Koda izdelka: 01-05-04

Ob zakupu poglavja 'Interval in linearne neenačbe ter obravnava neenačb' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno poglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.


sklopi nalog
15
primeri s postopki
56
video teorije
1
video primeri
15
Ena video teorija ...
V obliki intervala zapiši množice #2

Ob intervalih ponovimo še definicijo preseka in unije množic.

Interval in številska premica #3

Dane intervale bomo risalina številski premici in zapisali njihovo unijo, presek, komplement,...

Interval #6

Katero izmed števil leži na danem intervalu?

Linearna neenačba #7a

Določi x tako, da bo vrednost izraza najmanj 90.

Odkleni dostop

Zakupi poglavje in imej nemoten dostop do vseh video vsebin in nalog s postopki, ki so trenutno na voljo v izbranem poglavju.

Linearna neenačba #7e

Določi x tako, da bo dan izraz nenegativen.

Reši neenačbo #8a

Pri reševanju neenačb se pri deljenju in množenju z negativnim številom neenakost obrne.

Reši neenačbo #8g

Pri reševanju neenačb se pri deljenju in množenju z negativnim številom neenakost obrne.

Reši neenačbo #9a

Pri reševanju neenačb se pri deljenju in množenju z negativnim številom neenakost obrne.

Reši neenačbo #9f

Pri reševanju neenačb se pri deljenju in množenju z negativnim številom neenakost obrne.

Reši sistem neenačb #10a

Pri reševanju sistema dveh neenačb rešimo vsako enačbo posebaj, nato pa naredimo presek obeh rešitev neenačb.

Reši sistem neenačb #10f

Pri reševanju sistema dveh neenačb rešimo vsako enačbo posebaj, nato pa naredimo presek obeh rešitev neenačb.

Reši sistem neenačb #11a

Pri reševanju sistema dveh neenačb rešimo vsako enačbo posebaj, nato pa naredimo presek obeh rešitev neenačb.

Dani sta množici #12

Z intervali zapišemo presek in unijo danih množic.

Obravnavaj neenačbo #14a

Pri obravnavi neenačb moramo biti pozorni, da neenačbe ne delimo z 0. Kaj se zgodi, ko neenačbo delimo z negativnim številom?

Obravnavaj neenačbo #14d

Pri obravnavi neenačb moramo biti pozorni, da neenačbe ne delimo z 0. Kaj se zgodi, ko neenačbo delimo z negativnim številom?