040 468 404
  info@instruiraj.me

... matematični peskovnik nalog s postopki za srednješolske in gimnazijske programe

|
Stožnice
Hiperbola

Hiperbola je množica točk v ravnini, katerih absolutna vrednost razlike razdalj do dveh izbranih točk (gorišč) je konstantna. Enačbo hiperbole poznamo v središčni in premaknjeni legi. Za pomoč pri risanju si moramo izračunati tudi asimptoti hiperbole.

eUČBENIK / zakup dostopa do poglavja 5,42 € z DDV

Koda izdelka: 03-03-03

Ob zakupu poglavja 'Hiperbola' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno poglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.


sklopi nalog
18
primeri s postopki
47
video teorije
0
video primeri
0