040 468 404
  info@instruiraj.me

... matematični peskovnik nalog s postopki za srednješolske in gimnazijske programe

|
4.7 od 5.0 [ #6 ]
Trigonometrija
Grafi funkcij sinus, kosinus, tangens in kotangens

Krivuljo funkcije sinus imenujemo sinusoida. Funkcija kosinus pa je premaknjena sinusoida za devetdeset stopinj. Vse štiri funkcije so periodične.

imUČBENIK / zakup dostopa do poglavja 10,61 € z DDV

Koda izdelka: 03-04-02

Ob zakupu poglavja 'Grafi funkcij sinus, kosinus, tangens in kotangens' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno poglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

Za morebitna vprašanja in pomoč na voljo osebni inštruktor.

Kako dodam poglavje v svoj imUČBENIK?

sklopi nalog
22
primeri s postopki
92
video teorije
1
video primeri
26
Ena video teorija ...
video vsebine
Zrcaljenje funkcije sinus #1a

Na primeru si bomo ogledali zrcaljenje funkcije sinus čez x os.

Premiki funkcije sinus #1b

Na primeru si bomo ogledali premik funkcije sinus v x in y smeri.

Raztegi funkcije sinus #1c

Na primeru si bomo ogledali razteg funkcije sinus v x in y smeri.

Zrcaljenje funkcije kosinus #2a

Na primeru si bomo ogledali zrcaljenje funkcije kosinus čez x os.

Odkleni dostop

Zakupi poglavje in imej nemoten dostop do vseh video vsebin in nalog s postopki, ki so trenutno na voljo v izbranem poglavju.

Raztegi funkcije kosinus #2c

Na primeru si bomo ogledali razteg funkcije kosinus v x in y smeri.

Definicijsko območje in zaloga vrednosti #3a

Nariši graf funkcije f(x) in zapiši Df in Zf.

Definicijsko območje in zaloga vrednosti #3f

Nariši graf funkcije f(x) in zapiši Df in Zf.

Definicijsko območje in zaloga vrednosti #3g

Nariši graf funkcije f(x) in zapiši Df in Zf.

Definicijsko območje in zaloga vrednosti #3i

Nariši graf funkcije f(x) in zapiši Df in Zf.

Definicijsko območje in zaloga vrednosti #3l

Nariši graf funkcije f(x) in zapiši Df in Zf.

Najmanjša in največja vrednost funkcije #6a

Grafično ali z razmislekom zapiši najmanjšo in največjo vrednost funkcije.

Najmanjša in največja vrednost funkcije #6c

Grafično ali z razmislekom zapiši najmanjšo in največjo vrednost funkcije.

Najmanjša in največja vrednost funkcije #6d

Grafično ali z razmislekom zapiši najmanjšo in največjo vrednost funkcije.

Najmanjša in največja vrednost funkcije #6g

Grafično ali z razmislekom zapiši najmanjšo in največjo vrednost funkcije.

Kdaj je funkcija padajoča? #7

Narišimo graf funkcije f(x) in zapišimo pri katerem x je funkcija padajoča.

Ničle in začetna vrednost #8a

Izračunaj ničle in začetno vrednost dane funkcije f(x).

Definicijsko območje in zaloga vrednosti #8b

S premislekom določimo definicijsko območje in zaloga vrednosti funkcije f(x).

Vrednost funkcije #8b

Izračunaj vrednost funkcije f(x) pri danem x-u.

Ničle funkcije #9b

Izrčunaj ničle funkcije f(x).

Presečišče #9d

Izračunaj presečišče grafa funkcije f(x) in premice y=2.

Osnovna periode funkcije #13d

Zapiši osnovno periodo funkcije.

Graf funkcije #16a

Nariši graf funkcije f(x).

Sodost/lihost funkcije #19a

Ali je dana funkcija soda ali liha?

Zrcaljenje funkcije tangens #20a

Na primeru si bomo ogledali zrcaljenje funkcije sinus čez x os.

Vrednost funkcije #21a

Izračunaj vrednost funkcije f(x) pri danem x-u.

Ničle in poli funkcije #21c

Izračunaj ničle in pole dane funkcije.

Petra A.11.07.2020 23:55:03

Zanima me ali se risanja sinusa in kosinusa vedno lotimo po korakih? V šoli smo nekajkrat naredili drugače in ne razumem zakaj.

Ekipa instruiraj me11.07.2020 00:12:16

Risanja grafov kotnih funkcij se lahko lotimo na dva načina. Prvi je, kot si omenila - po korakih (najprej raztegi in zrcaljenja, nato premiki). Drug način, ki ste ga delali v šoli pa je s pomočjo računanja ničel, minimumov in maksimumov funkcije. S tem izračunamo posamezne točke, ki jih vrišemo v koordinatni sistem. Pri računanju rešujemo trigonometrične enačbe. Na ta način je lahko zahtevnejše funkcije bolj natančno narišemo. Načeloma je vseeno na kakšen način se lotiš risanja, če sam postopek ni izrecno zapisan.

 

Brezplačno svetovanje
za starše