040 468 404
  info@instruiraj.me

... matematični peskovnik nalog s postopki za srednješolske in gimnazijske programe.

| |
Trigonometrija
Grafi funkcij sinus, kosinus, tangens in kotangens
Izbrano poglavje 'Grafi funkcij sinus, kosinus, tangens in kotangens' zajema 62 rešenih primerov s postopki, razdeljenih v 18 sklopov (nalog).

Krivuljo funkcije sinus imenujemo sinusoida. Funkcija kosinus pa je premaknjena sinusoida za devetdeset stopinj. Vse štiri funkcije so periodične.

Elektronska oblika nalog s postopki 7,15 € z DDV

Koda izdelka: 03-04-02

Ob zakupu prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so na voljo pri posameznem poglavju.
Zakupljeno poglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

Tiskana oblika celotnega poglavja 29,78 € z DDV

Koda izdelka: 03-04-00

Tiskana oblika nalog s postopki zajema:
+ Trigonometrija: Kotne funkcije poljubno velikega kota
+ Trigonometrija: Grafi funkcij sinus, kosinus, tangens in kotangens
+ Trigonometrija: Adicijski izreki in dvojni koti
+ Trigonometrija: Trigonometrične enačbe
+ Trigonometrija: Naklonski kot premice in kot med dvema premicama

Nakup nalog s postopki v tiskani obliki zajema celotno poglavje Trigonometrija. Nalog s postopki vključuje celoten postopek reševanja skupaj s spremljajočo razlago, kjer je to potrebno. Ob nakupu prejmete naloge v tiskani obliki (s spiralno vezavo).

Morda te zanima tudi