040 468 404
  info@instruiraj.me

... matematični peskovnik nalog s postopki za srednješolske in gimnazijske programe

|
Polinomi in racionalne funkcije
Graf racionalne funkcije

Racionalna funkcija je kvocient dveh polinomov. Pri risanju grafa moramo izračunati začetno vrednost, ničle, pole, predznak in vodoravno asimptoto.

eUČBENIK / zakup dostopa do poglavja 4,73 € z DDV

Koda izdelka: 03-02-05

Ob zakupu poglavja 'Graf racionalne funkcije' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno poglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.


sklopi nalog
10
primeri s postopki
41
video teorije
0
video primeri
0