040 468 404
  info@instruiraj.me

... matematični peskovnik nalog s postopki za srednješolske in gimnazijske programe

|
Polinomi in racionalne funkcije
Graf polinoma

Pri risanju grafa polinoma moramo znati izračunati začetno vrednost, ničle polinoma in njihovo večkratnost ter vodilni koeficient.

eUČBENIK / zakup dostopa do poglavja 5,30 € z DDV

Koda izdelka: 03-02-03

Ob zakupu poglavja 'Graf polinoma' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno poglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.


sklopi nalog
17
primeri s postopki
46
video teorije
0
video primeri
6
Video teorija v pripravi ...
Graf polinoma #1b

Polinom je zapisan v razcepni obliki, izpisati moramo ničle in njihovo večkratnost (stopnjo) ter izračunati začetno vrednost.

Graf polinoma #1c

Polinom je zapisan v razcepni obliki, izpisati moramo ničle in njihovo večkratnost (stopnjo) ter izračunati začetno vrednost.

Graf polinoma #2a

Polinom je zapisan v splošni obliki, iz razstavljanjem pridemo do ničel ter izračunamo začetno vrednost.

Graf polinoma #2d

Polinom je zapisan v splošni obliki, iz razstavljanjem pridemo do ničel ter izračunamo začetno vrednost.

Odkleni dostop

Zakupi poglavje in imej nemoten dostop do vseh video vsebin in nalog s postopki, ki so trenutno na voljo v izbranem poglavju.

Graf polinoma #5a

Polinom je zapisan v splošni obliki, ničle pa izračunamo s pomočjo Hornerjevega algoritma.

Predpis narisanega grafa polinoma #8

Iz grafa razberemo lepe točke ter z njihovo pomočjo zapišemo predpis polinoma.