040 468 404
  info@instruiraj.me

... matematični peskovnik nalog s postopki za srednješolske in gimnazijske programe

| |
Polinomi in racionalne funkcije
Graf polinoma
Izbrano poglavje 'Graf polinoma' zajema 46 rešenih primerov s postopki ter 6 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Pri risanju grafa polinoma moramo znati izračunati začetno vrednost, ničle polinoma in njihovo večkratnost ter vodilni koeficient.

Elektronska oblika nalog s postopki 5,30 € z DDV

Koda izdelka: 03-02-03

Ob zakupu prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so na voljo pri posameznem poglavju.
Zakupljeno poglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

Tiskana oblika celotnega poglavja 41,64 € z DDV

Koda izdelka: 03-02-00

Tiskana oblika nalog s postopki zajema:
+ Polinomi in racionalne funkcije: Operacije v množici polinomov
+ Polinomi in racionalne funkcije: Ničle polinoma in razcepna oblika polinoma
+ Polinomi in racionalne funkcije: Graf polinoma
+ Polinomi in racionalne funkcije: Reševanje enačb in neenačb višje stopnje
+ Polinomi in racionalne funkcije: Graf racionalne funkcije
+ Polinomi in racionalne funkcije: Racionalne enačbe in neenačbe

Nakup nalog s postopki v tiskani obliki zajema celotno poglavje Polinomi in racionalne funkcije. Nalog s postopki vključuje celoten postopek reševanja skupaj s spremljajočo razlago, kjer je to potrebno. Ob nakupu prejmete naloge v tiskani obliki (s spiralno vezavo).

Video teorija v pripravi ...

Rešeni primeri nalog v video obliki

Graf polinoma #1b

Polinom je zapisan v razcepni obliki, izpisati moramo ničle in njihovo večkratnost (stopnjo) ter izračunati začetno vrednost.

Graf polinoma #1c

Polinom je zapisan v razcepni obliki, izpisati moramo ničle in njihovo večkratnost (stopnjo) ter izračunati začetno vrednost.

Graf polinoma #2a

Polinom je zapisan v splošni obliki, iz razstavljanjem pridemo do ničel ter izračunamo začetno vrednost.

Graf polinoma #2d

Polinom je zapisan v splošni obliki, iz razstavljanjem pridemo do ničel ter izračunamo začetno vrednost.

Graf polinoma #5a

Polinom je zapisan v splošni obliki, ničle pa izračunamo s pomočjo Hornerjevega algoritma.

Predpis narisanega grafa polinoma #8

Iz grafa razberemo lepe točke ter z njihovo pomočjo zapišemo predpis polinoma.

Morda te zanima tudi