040 468 404
  info@instruiraj.me

... matematični peskovnik nalog s postopki za srednješolske in gimnazijske programe

|
4.7 od 5.0 [ #3 ]
Zaporedja
Geometrijsko zaporedje

Geometrijsko zaporedje ima lastnost, da je kvocient med vsakima sosednjima členoma konstanten. Izračunati znamo poljubni člen zaporedja in vsoto prvih nekaj členov zaporedja.

imUČBENIK / zakup dostopa do poglavja 8,07 € z DDV

Koda izdelka: 04-01-03

Ob zakupu poglavja 'Geometrijsko zaporedje' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno poglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

Ob zakupu je za morebitna vprašanja in pomoč na voljo osebni inštruktor.

Kako dodam poglavje v svoj imUČBENIK?

sklopi nalog
27
primeri s postopki
70
video teorije
0
video primeri
19
Potrebuješ individualno pripravo ali izboljšuješ oceno?

Nudimo individualno reševanje in razlago težjih primerov nalog za izboljševanje ocene ali pripravo na višji nivo mature. Individualno pomoč nudi prof. matematike.

Video teorija v pripravi ...
video vsebine
Geometrijsko zaporedje #1a

Pri dani nalogi bomo spoznali osnovne pojme geometrijskega zaporedja.

Geometrijsko zaporedje #2

Pri dani nalogi bomo spoznali osnovne pojme in splošni člen geometrijskega zaporedja.

Poišči x #4a

V nalogi ponovimo reševanje enačbe.

Poišči x #4g

V nalogi ponovimo poenostavljanje dvojnih ulomkov.

Odkleni dostop

Zakupi poglavje in imej nemoten dostop do vseh video vsebin in nalog s postopki, ki so trenutno na voljo v izbranem poglavju.

Poišči x #4i

V nalogi ponovimo reševanje kvadratne enačbe.

Poišči x #4j

V nalogi ponovimo reševanje eksponentne enačbe.

Splošni člen zaporedja #5b

S pomočjo danih podatkov najprej izračunamo osnovne podatke zaporedja.

Splošni člen zaporedja #5c

S pomočjo danih podatkov najprej izračunamo osnovne podatke zaporedja.

Poišči prve tri člene GZ... #6a

... če poznaš drugi in četrti člen.

Na katerem mestu... #7

... je člen z vrednostjo -6561?

Kateri členi so manjši od določenega štvevila? #9

V nalogi bomo reševali eksponentno neenačbo in si pomagali z logaritmi.

Vsota prvih devetih členov GZ #12a

S pomočjo formule izračunamo vsoto devetih členov GZ.

Vsota prvih osmih členov GZ #12d

S pomočjo formule izračunamo vsoto osmih členov GZ.

Vsota zaporedja #15

Podano imamo vsoto zaporedja, izračunati pa moramo prvi in sedmi člen zaporedja.

Koliko členov je treba sešteti... #16

... da dobimo vsoto 255?

Izračunaj vsoto #17a

Iz dane vsote razberemo podatke GZ in izračunamo željeno vsoto.

Kolikšna je vsota vrinjenih členov? #19

Med dve števili vrinemo 8 števil tako, da dobimo GZ.

Podana je vsota GZ #20

Izračunati moramo prve tri člene zaporedja.

Kvader #22

V tej nalogi robovi kvadra oblikujejo geometrijsko zaporedje.

Stran še nima komentarja ... bodi prvi.