040 468 404
  info@instruiraj.me

... matematični peskovnik nalog s postopki za srednješolske in gimnazijske programe

|
Zaporedja
Geometrijsko zaporedje

Geometrijsko zaporedje ima lastnost, da je kvocient med vsakima sosednjima členoma konstanten. Izračunati znamo poljubni člen zaporedja in vsoto prvih nekaj členov zaporedja.

eUČBENIK / zakup dostopa do poglavja 8,07 € z DDV

Koda izdelka: 04-01-03

Ob zakupu poglavja 'Geometrijsko zaporedje' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno poglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.


sklopi nalog
27
primeri s postopki
70
video teorije
0
video primeri
19
Video teorija v pripravi ...
Geometrijsko zaporedje #1a

Pri dani nalogi bomo spoznali osnovne pojme geometrijskega zaporedja.

Geometrijsko zaporedje #2

Pri dani nalogi bomo spoznali osnovne pojme in splošni člen geometrijskega zaporedja.

Poišči x #4a

V nalogi ponovimo reševanje enačbe.

Poišči x #4g

V nalogi ponovimo poenostavljanje dvojnih ulomkov.

Odkleni dostop

Zakupi poglavje in imej nemoten dostop do vseh video vsebin in nalog s postopki, ki so trenutno na voljo v izbranem poglavju.

Poišči x #4i

V nalogi ponovimo reševanje kvadratne enačbe.

Poišči x #4j

V nalogi ponovimo reševanje eksponentne enačbe.

Splošni člen zaporedja #5b

S pomočjo danih podatkov najprej izračunamo osnovne podatke zaporedja.

Splošni člen zaporedja #5c

S pomočjo danih podatkov najprej izračunamo osnovne podatke zaporedja.

Poišči prve tri člene GZ... #6a

... če poznaš drugi in četrti člen.

Na katerem mestu... #7

... je člen z vrednostjo -6561?

Kateri členi so manjši od določenega štvevila? #9

V nalogi bomo reševali eksponentno neenačbo in si pomagali z logaritmi.

Vsota prvih devetih členov GZ #12a

S pomočjo formule izračunamo vsoto devetih členov GZ.

Vsota prvih osmih členov GZ #12d

S pomočjo formule izračunamo vsoto osmih členov GZ.

Vsota zaporedja #15

Podano imamo vsoto zaporedja, izračunati pa moramo prvi in sedmi člen zaporedja.

Koliko členov je treba sešteti... #16

... da dobimo vsoto 255?

Izračunaj vsoto #17a

Iz dane vsote razberemo podatke GZ in izračunamo željeno vsoto.

Kolikšna je vsota vrinjenih členov? #19

Med dve števili vrinemo 8 števil tako, da dobimo GZ.

Podana je vsota GZ #20

Izračunati moramo prve tri člene zaporedja.

Kvader #22

V tej nalogi robovi kvadra oblikujejo geometrijsko zaporedje.