0
  040 468 404            info@instruiraj.me

Geometrija v ravniniz rešitvami in postopki

Poglavje geometrije srednješolcem odpre svet osnovnih matematičnih likov, izrazov in pravil, ki v likih veljajo. Preko povezovanja med liki, konstrukcij ter na koncu pravokotnega trikotnika se odpre svet podobnosti. Nato se odpre srednješolcem nova snov kotnih funkcij, ki je za marsikoga zahtevnejša in prav zato zelo pomembna, da se dobro utrdi, saj srednješolca spremlja do konca izobraževanja.
Ravninski liki / trikotnik, štirikotnik, večkotnik, krog
Geometrija v ravnini
Ravninski liki / trikotnik, štirikotnik, večkotnik, krog
Izbrano poglavje zajema 91 primerov, razdeljenih v 49 nalog.

Trikotniki so različnih oblik in lastnosti. Obstaja enakokrak trikotnik, enakostranični trikotnik, pravokotni in poljubni trikotnik. Pri vseh velja, da imajo tri notranje kote. Sokoti notranjih kotov pa so zunanji koti. V krožnici spoznamo obodni in središčni kot ter novo enoto za merjenje kotov: radian.

Elektronska oblika nalog s postopki 10,49 € z DDV

Koda izdelka: 01-07-01

Ob nakupu prejmete PDF datoteko z nalogami, ki vsebujejo rešitve skupaj s postopki. Rešitev posamezne naloge je na voljo v tekstovni ali grafični obliki. Pri nakupu nalog je vključen celoten postopek reševanja s (v nekaterih primerih) spremljajočo razlago.

Tiskana oblika celotnega poglavja 28,81 € z DDV

Koda izdelka: 01-07-00

Tiskana oblika nalog s postopki zajema:
+ Geometrija v ravnini: Ravninski liki / trikotnik, štirikotnik, večkotnik, krog
+ Geometrija v ravnini: Podobnost
+ Geometrija v ravnini: Kotne funkcije

Nakup nalog s postopki v tiskani obliki zajema celotno poglavje Geometrija v ravnini. Nalog s postopki vključuje celoten postopek reševanja skupaj s spremljajočo razlago, kjer je to potrebno. Ob nakupu prejmete naloge v tiskani obliki (s spiralno vezavo).

Veš kaj dobiš pri nalogah rešenih s postopki?

IZBRANI PRIMERI NALOG REŠENIH S POSTOPKI 1. letnik: geometrija / ravninski liki

Zakaj so naloge s postopki prava odločitev?

+ skrajšajo čas učenja;
+ nižji stroški / inštruktor ni potreben;
+ učenec lahko sam najde napako, kje v postopku reševanja se je zmotil;
+ postopki vodijo učenca do rešitve po pravi poti;
+ z zakupom nalog s postopki vam je na voljo individualni inštruktor;
+ naloge prejmete takoj po prejetem plačilu / datoteke so vaše in si jih lahko natisnete.

Podobnost
Geometrija v ravnini
Podobnost
Izbrano poglavje zajema 63 primerov, razdeljenih v 42 nalog.

Podobnost pri trikotnikih nam s svojimi lastnostmi pripelje do višinskega izreka, Evklidovega izreka in Pitagorovega izreka.

Elektronska oblika nalog s postopki 7,26 € z DDV

Koda izdelka: 01-07-02

Ob nakupu prejmete PDF datoteko z nalogami, ki vsebujejo rešitve skupaj s postopki. Rešitev posamezne naloge je na voljo v tekstovni ali grafični obliki. Pri nakupu nalog je vključen celoten postopek reševanja s (v nekaterih primerih) spremljajočo razlago.

Tiskana oblika celotnega poglavja 28,81 € z DDV

Koda izdelka: 01-07-00

Tiskana oblika nalog s postopki zajema:
+ Geometrija v ravnini: Ravninski liki / trikotnik, štirikotnik, večkotnik, krog
+ Geometrija v ravnini: Podobnost
+ Geometrija v ravnini: Kotne funkcije

Nakup nalog s postopki v tiskani obliki zajema celotno poglavje Geometrija v ravnini. Nalog s postopki vključuje celoten postopek reševanja skupaj s spremljajočo razlago, kjer je to potrebno. Ob nakupu prejmete naloge v tiskani obliki (s spiralno vezavo).

Kotne funkcije
Geometrija v ravnini
Kotne funkcije
Izbrano poglavje zajema 84 primerov, razdeljenih v 36 nalog.

Kot povezave med stranicami pravokotnega trikotniha in njegovih notranjih kotov so kotne funkcije. Poznamo sinus, kosinus, tangens in kotangens.

Elektronska oblika nalog s postopki 9,68 € z DDV

Koda izdelka: 01-07-03

Ob nakupu prejmete PDF datoteko z nalogami, ki vsebujejo rešitve skupaj s postopki. Rešitev posamezne naloge je na voljo v tekstovni ali grafični obliki. Pri nakupu nalog je vključen celoten postopek reševanja s (v nekaterih primerih) spremljajočo razlago.

Tiskana oblika celotnega poglavja 28,81 € z DDV

Koda izdelka: 01-07-00

Tiskana oblika nalog s postopki zajema:
+ Geometrija v ravnini: Ravninski liki / trikotnik, štirikotnik, večkotnik, krog
+ Geometrija v ravnini: Podobnost
+ Geometrija v ravnini: Kotne funkcije

Nakup nalog s postopki v tiskani obliki zajema celotno poglavje Geometrija v ravnini. Nalog s postopki vključuje celoten postopek reševanja skupaj s spremljajočo razlago, kjer je to potrebno. Ob nakupu prejmete naloge v tiskani obliki (s spiralno vezavo).