040 468 404
  info@instruiraj.me

... matematični peskovnik nalog s postopki za srednješolske in gimnazijske programe.

| |
Funkcija
Funkcija, njene lastnosti in inverzna funkcija
Izbrano poglavje 'Funkcija, njene lastnosti in inverzna funkcija' zajema 92 rešenih primerov s postopki ter 23 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Funkciji lahko določimo veliko lastnosti: začetno vrednost, ničlo, definicijsko območje, zalogo vrednosti, omejenost, naraščanje, padanje, negativnost, pozitivnost, sodost in lihost. Izračunamo ali narišemo ji lahko tudi inverzno funkcijo.

Elektronska oblika nalog s postopki 10,61 € z DDV

Koda izdelka: 02-04-01

Ob zakupu prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so na voljo pri posameznem poglavju.
Zakupljeno poglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

Tiskana oblika celotnega poglavja 26,27 € z DDV

Koda izdelka: 02-04-00

Tiskana oblika nalog s postopki zajema:
+ Funkcija: Funkcija, njene lastnosti in inverzna funkcija
+ Funkcija: Transformacije funkcij
+ Funkcija: Potenčna funkcija
+ Funkcija: Korenska funkcija

Nakup nalog s postopki v tiskani obliki zajema celotno poglavje Funkcija. Nalog s postopki vključuje celoten postopek reševanja skupaj s spremljajočo razlago, kjer je to potrebno. Ob nakupu prejmete naloge v tiskani obliki (s spiralno vezavo).

Štiri video teorije ...

Rešeni primeri nalog v video obliki

Razberi manjkajoče podatke #8

Ali razumemo kaj so koordinate točk? V naslednjem primeru dopolnimo manjkajoče podatke.

Presečišče in simetrala sodih kvadrantov #10

Pokažimo, da se grafa funkcij sekata na simetrali sodih kvadrantov.

Linearna funkcija in lastnosti #11

V nalogi ponovimo risanje linearne funkcije, definicijsko območje, zalogo vrednosti, računanje ničle, začetno vrednosti...

Sodost in lihost funkcij #12

Računsko preverimo ali so dane funkcije sode ali lihe.

Težja naloga iz sodosti in lihosti funkcij #14

V funkciji ponovimo pojem absolutne vrednosti in ugotovimo ali je soda ali liha.

Sestavljena funkcija in lastnosti #15

Narisali bomo sestavljeno funkcijo ter zapisali njeno definicijsko območje in zalogo vrednosti.

Iz slike razberi lastnosti funkcije #16

Izpišimo ničle, začetno vrednost, intervale na katerih funkcija narašča in pada.

Lastnosti funkcij in zrcaljanje grafa funkcij #17

Na dveh različnih grafih ponovimo lastnosti in zrcaljenje čez abscisno in ordinatno os.

Absolutna vrednost #18a

V funkciji nastopa le ena absolutna vrednost. Risanja grafa funkcije se lotimo postopoma.

Absolutna vrednost #18b

V funkciji nastopata absolutni vrednosti ena znotraj druge. Risanja grafa funkcije se lotimo postopoma.

Absolutna vrednost #18c

V funkciji nastopata dve absolutni vrednosti. Pri risanju grafa funkcije si pomagamo z definicijo absolutne vrednosti.

Bijektivnost funkcije #20

Z razumevanjem absolutne vrednosti narišemo graf funkcije in zapišemo lastnosti funkcije.

Bijektivnost in ostale lastnosti funkcije #21

Izpišimo ničle, začetno vrednost in pogledamo ostale lastnosti.

Iz slike razberi lastnosti funkcije #22

Izpišimo ničle, začetno vrednost, grafično poglejmo ali je funkcija liha ali soda, bijektivna...

Iz slike razberi lastnosti funkcije #23

Izpišimo ničle, začetno vrednost, grafično poglejmo ali injektivn, surjektivna, bijektivna...

Podana je funkcija, ki v zapisu vsebuje kvadratni koren #24

Izpišimo ničle, začetno vrednost in poiščemo definicijsko območje funkcije.

Podana je funkcija #25

Izpišimo ničle, začetno vrednost in poiščemo definicijsko območje funkcije.

Inverzna funkcija #27a

Dani funkciji poišči inverzno funkcijo.

Morda te zanima tudi