040 468 404
  info@instruiraj.me

... matematični peskovnik nalog s postopki za srednješolske in gimnazijske programe

|
4.6 od 5.0 [ #14 ]
Funkcija
Funkcija, njene lastnosti in inverzna funkcija

Funkciji lahko določimo veliko lastnosti: začetno vrednost, ničlo, definicijsko območje, zalogo vrednosti, omejenost, naraščanje, padanje, negativnost, pozitivnost, sodost in lihost. Izračunamo ali narišemo ji lahko tudi inverzno funkcijo.

imUČBENIK / zakup dostopa do poglavja 10,61 € z DDV

Koda izdelka: 02-04-01

Ob zakupu poglavja 'Funkcija, njene lastnosti in inverzna funkcija' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno poglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

Ob zakupu je za morebitna vprašanja in pomoč na voljo osebni inštruktor.

Kako dodam poglavje v svoj imUČBENIK?

sklopi nalog
29
primeri s postopki
92
video teorije
4
video primeri
19
Štiri video teorije ...
video vsebine
Razberi manjkajoče podatke #8

Ali razumemo kaj so koordinate točk? V naslednjem primeru dopolnimo manjkajoče podatke.

Presečišče in simetrala sodih kvadrantov #10

Pokažimo, da se grafa funkcij sekata na simetrali sodih kvadrantov.

Linearna funkcija in lastnosti #11

V nalogi ponovimo risanje linearne funkcije, definicijsko območje, zalogo vrednosti, računanje ničle, začetno vrednosti...

Sodost in lihost funkcij #12

Računsko preverimo ali so dane funkcije sode ali lihe.

Odkleni dostop

Zakupi poglavje in imej nemoten dostop do vseh video vsebin in nalog s postopki, ki so trenutno na voljo v izbranem poglavju.

Težja naloga iz sodosti in lihosti funkcij #14

V funkciji ponovimo pojem absolutne vrednosti in ugotovimo ali je soda ali liha.

Sestavljena funkcija in lastnosti #15

Narisali bomo sestavljeno funkcijo ter zapisali njeno definicijsko območje in zalogo vrednosti.

Iz slike razberi lastnosti funkcije #16

Izpišimo ničle, začetno vrednost, intervale na katerih funkcija narašča in pada.

Lastnosti funkcij in zrcaljanje grafa funkcij #17

Na dveh različnih grafih ponovimo lastnosti in zrcaljenje čez abscisno in ordinatno os.

Absolutna vrednost #18a

V funkciji nastopa le ena absolutna vrednost. Risanja grafa funkcije se lotimo postopoma.

Absolutna vrednost #18b

V funkciji nastopata absolutni vrednosti ena znotraj druge. Risanja grafa funkcije se lotimo postopoma.

Absolutna vrednost #18c

V funkciji nastopata dve absolutni vrednosti. Pri risanju grafa funkcije si pomagamo z definicijo absolutne vrednosti.

Bijektivnost funkcije #20

Z razumevanjem absolutne vrednosti narišemo graf funkcije in zapišemo lastnosti funkcije.

Bijektivnost in ostale lastnosti funkcije #21

Izpišimo ničle, začetno vrednost in pogledamo ostale lastnosti.

Iz slike razberi lastnosti funkcije #22

Izpišimo ničle, začetno vrednost, grafično poglejmo ali je funkcija liha ali soda, bijektivna...

Iz slike razberi lastnosti funkcije #23

Izpišimo ničle, začetno vrednost, grafično poglejmo ali injektivn, surjektivna, bijektivna...

Podana je funkcija, ki v zapisu vsebuje kvadratni koren #24

Izpišimo ničle, začetno vrednost in poiščemo definicijsko območje funkcije.

Podana je funkcija #25

Izpišimo ničle, začetno vrednost in poiščemo definicijsko območje funkcije.

Inverzna funkcija #27a

Dani funkciji poišči inverzno funkcijo.

Stran še nima komentarja ... bodi prvi.

 

Brezplačno svetovanje
za starše