040 468 404
  info@instruiraj.me

... matematični peskovnik nalog s postopki za srednješolske in gimnazijske programe.

| |
Linearna funkcija
Funkcija in njene lastnosti
Izbrano poglavje 'Funkcija in njene lastnosti' zajema 29 rešenih primerov s postopki ter 8 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Funkcija f preslikuje iz množice A v množico B. Opazujemo njeno definicijsko območje, zalogo vrednosti, ničlo, začetno vrednost, bijektivnost, injektivnost in surjektivnost.

Elektronska oblika nalog s postopki 3,34 € z DDV

Koda izdelka: 01-06-03

Ob zakupu prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so na voljo pri posameznem poglavju.
Zakupljeno poglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

Tiskana oblika celotnega poglavja 37,16 € z DDV

Koda izdelka: 01-06-00

Tiskana oblika nalog s postopki zajema:
+ Linearna funkcija: Koordinatni sistem
+ Linearna funkcija: Razdalja med dvema točkama v ravnini in ploščina trikotnika
+ Linearna funkcija: Funkcija in njene lastnosti
+ Linearna funkcija: Graf linearne funkcije
+ Linearna funkcija: Enačba premice v ravnini

Nakup nalog s postopki v tiskani obliki zajema celotno poglavje Linearna funkcija. Nalog s postopki vključuje celoten postopek reševanja skupaj s spremljajočo razlago, kjer je to potrebno. Ob nakupu prejmete naloge v tiskani obliki (s spiralno vezavo).

Dve video teoriji ...

Rešeni primeri nalog v video obliki

Izpolni tabelo #1

Za dani x moramo izračunati f(x).

Graf funkcije #3

Najprej moramo izračunati točke, s pomočjo katerih bomo narisali graf dane funkcije.

Puščični diagram #4

Dani imamo množici in funkcijo. Za danimi podatki narišemo puščični diagram.

Predpis funkcije #5

Pri dani nalogi iz besedila razberemo predpis funkcije in narišemo graf funkcije.

Ničla in začetna vrednost funkcije #9a

S pomočjo razumevanja presečišč funkcije s koordinatnima osema izračunamo ničlo in začetno vrednost.

Definicijsko območje, zaloga vrednosti in bijektivnost funkcije #10a

Iz danega grafa funkcije moramo razbrati lastnosti funkcije.

Morda te zanima tudi