040 468 404
  info@instruiraj.me

... matematični peskovnik nalog s postopki za srednješolske in gimnazijske programe.

| |
Linearna funkcija
Enačba premice v ravnini
Izbrano poglavje 'Enačba premice v ravnini' zajema 83 rešenih primerov s postopki, razdeljenih v 33 sklopov (nalog).

Premico lahko zapišemo na tri načine - v eksplicitni, implicitni ali odsekovni (segmentni) obliki.

Elektronska oblika nalog s postopki 9,57 € z DDV

Koda izdelka: 01-06-05

Ob zakupu prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so na voljo pri posameznem poglavju.
Zakupljeno poglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

Tiskana oblika celotnega poglavja 37,16 € z DDV

Koda izdelka: 01-06-00

Tiskana oblika nalog s postopki zajema:
+ Linearna funkcija: Koordinatni sistem
+ Linearna funkcija: Razdalja med dvema točkama v ravnini in ploščina trikotnika
+ Linearna funkcija: Funkcija in njene lastnosti
+ Linearna funkcija: Graf linearne funkcije
+ Linearna funkcija: Enačba premice v ravnini

Nakup nalog s postopki v tiskani obliki zajema celotno poglavje Linearna funkcija. Nalog s postopki vključuje celoten postopek reševanja skupaj s spremljajočo razlago, kjer je to potrebno. Ob nakupu prejmete naloge v tiskani obliki (s spiralno vezavo).

Morda te zanima tudi