040 468 404
  info@instruiraj.me

... matematični peskovnik nalog s postopki za srednješolske in gimnazijske programe

|
Stožnice
Elipsa

Elipsa je množica točk v ravnini, katerih vsota razdalj os dveh izbrabih točk (gorišč) je konstantna. Enačbo elipse poznamo v središčni ali premaknjeni legi. Polosi elipse označimo z a in b.

eUČBENIK / zakup dostopa do poglavja 5,30 € z DDV

Koda izdelka: 03-03-02

Ob zakupu poglavja 'Elipsa' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno poglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.


sklopi nalog
16
primeri s postopki
46
video teorije
0
video primeri
0