040 468 404
  info@instruiraj.me

... matematični peskovnik nalog s postopki za srednješolske in gimnazijske programe.

| |
Eksponentna in logaritemska funkcija
Eksponentna funkcija
Izbrano poglavje 'Eksponentna funkcija' zajema 63 rešenih primerov s postopki, razdeljenih v 18 sklopov (nalog).

Eksponentna funkcija je funkcija, kjer spremenljivka x nastopa v eksponentu. Glede na osnovo eksponentne funkcije se se graf razdeli na dve skupini. Zopet graf zrcalimo glede na koordinatni osi, ga raztegujemo ali premikamo v x ali y smeri.

Elektronska oblika nalog s postopki 7,26 € z DDV

Koda izdelka: 02-07-01

Ob zakupu prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so na voljo pri posameznem poglavju.
Zakupljeno poglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

Tiskana oblika celotnega poglavja 46,12 € z DDV

Koda izdelka: 02-07-00

Tiskana oblika nalog s postopki zajema:
+ Eksponentna in logaritemska funkcija: Eksponentna funkcija
+ Eksponentna in logaritemska funkcija: Eksponentna enačba in neenačba
+ Eksponentna in logaritemska funkcija: Logaritemska funkcija
+ Eksponentna in logaritemska funkcija: Pravila za računanje z logaritmi
+ Eksponentna in logaritemska funkcija: Logaritemska enačba

Nakup nalog s postopki v tiskani obliki zajema celotno poglavje Eksponentna in logaritemska funkcija. Nalog s postopki vključuje celoten postopek reševanja skupaj s spremljajočo razlago, kjer je to potrebno. Ob nakupu prejmete naloge v tiskani obliki (s spiralno vezavo).

Morda te zanima tudi