040 468 404
  info@instruiraj.me

... matematični peskovnik nalog s postopki za srednješolske in gimnazijske programe

|
Eksponentna in logaritemska funkcija
Eksponentna enačba in neenačba

V eksponentni enačbi neznanka nastopa v eksponentu. Eksponentne enačbe lahko razdelimo v tri skupine, s pomočjo katerih bomo eksponentne enačbe reševali.

eUČBENIK / zakup dostopa do poglavja 12,68 € z DDV

Koda izdelka: 02-07-02

Ob zakupu poglavja 'Eksponentna enačba in neenačba' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno poglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.


sklopi nalog
17
primeri s postopki
110
video teorije
1
video primeri
34
Ena video teorija ...
Eksponentna enačba, kjer sta enaka eksponenta #1e

Če ne moremo enačbo zapisati z enakimi osnovami, pogledamo ali jo lahko preoblikujemo tako, da ima enaka eksponenta.

Eksponentna enačba in število 1 #2a

Tudi število 1 lahko zapišemo kot potenco z osnovo, ki si jo želimo, v eksponentu pa bo število 0.

Eksponentna enačba, kjer sta enaki osnovi #3a

Vse potence želimo zapisati z enako osnovo.

Eksponentna enačba, kjer sta enaki osnovi #3g

Tudi če v eksponentni enačbi kot osnova nastopajo ulomki, moramo poiskati skupno osnovo.

Odkleni dostop

Zakupi poglavje in imej nemoten dostop do vseh video vsebin in nalog s postopki, ki so trenutno na voljo v izbranem poglavju.

Eksponentna enačba, kjer sta enaki osnovi #3i

Vse potence želimo zapisati z enako osnovo.

Eksponentna enačba, kjer sta enaki osnovi #3j

Če imamo decimalno število, ga moramo zapisati kot ulomek.

Eksponentna enačba, kjer sta enaki osnovi #3k

Vse potence želimo zapisati z enako osnovo.

Eksponentna enačba, kjer sta enaki osnovi #3m

Če imamo v eksponentni enačbi koren, ga moramo zapisati kot ulomek v eksponentu.

Eksponentna enačba, kjer sta enaki osnovi #3q

Pri pripravljanju skupne osnove, bomo imeli v dani eksponentni enačbi malo več dela.

Eksponentna enačba, kjer sta enaki osnovi #4a

Pri poenostavljanju enačbe ponovimo produkt potenc z enako osnovo.

Eksponentna enačba, kjer sta enaki osnovi #4c

Pri poenostavljanju enačbe ponovimo produkt potenc z enako osnovo.

Eksponentna enačba, kjer sta enaki osnovi #4e

Pri poenostavljanju enačbe ponovimo produkt potenc z enako osnovo.

Eksponentna enačba, kjer sta enaki osnovi #4f

Pri poenostavljanju enačbe ponovimo zapis korena kot ulomek v eksponentu in produkt potenc z enako osnovo

Eksponentna enačba, kjer sta enaki osnovi #4i

Tudi število 1 lahko zapišemo kot potenco z osnovo, ki si jo želimo, v eksponentu pa bo število 0.

Eksponentna enačba, kjer sta enaki osnovi #4o

Pri poenostavljanju enačbe ponovimo produkt potenc z enako osnovo.

Eksponentna enačba, kjer sta enaki osnovi #5a

Pri poenostavljanju enačbe ponovimo kvocient potenc z enako osnovo.

Eksponentna enačba, kjer sta enaki osnovi #5f

Pri poenostavljanju enačbe ogromno pravil in utrdimo znanje potenc in eksponentne enačbe.

Eksponentna enačba in izpostavljanje skupnega faktorja #6a

Ko imamo v enačbi seštevanje ali odštevanje potenc z enako osnovo, izpostavimo skupni faktor.

Eksponentna enačba in izpostavljanje skupnega faktorja #6j

Ko imamo v enačbi seštevanje ali odštevanje potenc z enako osnovo, izpostavimo skupni faktor.

Eksponentna enačba in izpostavljanje skupnega faktorja #6n

Ko imamo v enačbi seštevanje ali odštevanje potenc z enako osnovo, izpostavimo skupni faktor.

Eksponentna enačba in izpostavljanje skupnega faktorja #7a

Ko imamo v enačbi seštevanje ali odštevanje potenc z enako osnovo, izpostavimo skupni faktor.

Eksponentna enačba in izpostavljanje skupnega faktorja #7c

V dani enačbi se najprej znebimo ulomka in si poenostavimo reševanje.

Eksponentna enačba in izpostavljanje skupnega faktorja #7f

Posamezne potence moramo najprej zapisati s skupno osnovo 3.

Eksponentna enačba in izpostavljanje skupnega faktorja #7i

V dani enačbi moramo izpostaviti potenci z različnima osnovama.

Uvedba nove spremenljivke #8a

Ko imamo pri potencah z enakimi osnovami v eksponentu različno število x-ov, uvedemo novo spremenljivko.

Uvedba nove spremenljivke #8b

Ko imamo pri potencah z enakimi osnovami v eksponentu različno število x-ov, uvedemo novo spremenljivko.

Uvedba nove spremenljivke #8c

Ko imamo pri potencah z enakimi osnovami v eksponentu različno število x-ov, uvedemo novo spremenljivko.

Uvedba nove spremenljivke #8e

Ko imamo pri potencah z enakimi osnovami v eksponentu različno število x-ov, uvedemo novo spremenljivko.

Grafično reši enačbo #9a

Ko enačbo ne moremo rešiti računsko, jo rešimo grafično.

Grafično reši enačbo #9d

Ko enačbo ne moremo rešiti računsko, jo rešimo grafično. Enačbo najprej uredimo

Reši enačbo #10c

Enačbo moramo najprej pravilno zapisati in jo nato po pravilih rešiti.

Presečišče funkcij #12

Grafično in računsko bomo poiskali presečišča danih funkcij.

Reši enačbo 17a

Ko je osnova večja od ena se neenakost neenačbe ohrani tudi pri eksponentih

Reši enačbo #17d

Ko je osnova večja od 0 in manjša od ena, se neenakost neenačbe pri eksponentih obrne.