... matematični peskovnik nalog s postopki za osnovnošolske in srednješolske programe

Svet se spreminja, kaj pa šolstvo? matematična drobtinica

7. september 2020   |   instruiraj.me

Svet se spreminja, kaj pa šolstvo?

Kljub situaciji od marca v letu 2020 in koronakrizi izgleda, da se v šolstvu, količini izobraževalnih vsebin in načinu podajanja snovi ni veliko (ali nič) spremenilo. V šolskem letu 2020/21 naj bi učitelji/profesorji skupaj z učenci/dijaki predelali snov, ki jim je ostala od lani, vključno z letošnjo snovjo. Roko na srce, nihče zares ne ve, kako bo letos šolsko leto potekalo.

Manjše karantene na posameznih šolah so se začele že v prvem tednu šole. Učitelji/profesorji naj ne bi poučevali v šoli in imeli hkrati pouk na daljavo. Kakšna pa je konkretna situacija? Ravno to, da učitelj/profesor dela oboje hkrati, izvaja redni pouk v šoli, hkrati pa učence/dijake v karanteni poučuje na daljavo.

Se zavedamo, da je to šele začetek?

Profesorji smo tisti, ki vemo kako poteka delo "na terenu", kakšne stiske smo imeli ob poučevanju na daljavo. In če šolstvo tega ne ve, težko priskoči na pomoč.

Najbolj zanimivo pa je, da ministrstvo za šolstvo ni podprlo novih, interaktivnih vsebin, preko katerih se lahko dijaki v karanteni samostojno učijo doma. Čeprav, morda pa že sami profesorji nismo predstavili vsebin in pripomočkov, ki bi jih v novem šolskem letu v dani situaciji potrebovali. Profesorji smo tisti, ki vemo kako poteka delo "na terenu", kakšne stiske smo imeli ob poučevanju na daljavo. In če šolstvo tega ne ve, težko priskoči na pomoč. Profesorji pa ostajamo pred zaprtimi vrati, morda v stiski, zopet prepuščeni sami sebi.

V šolah smo preko projekta www.instruiraj.me predstavili nakup licenc novega imUČBENIKa za matematiko (8.100+ rešenih nalog s postopki, 1.750+ video razlag, ki jih snema prof. mat), ki bi lahko pripomogel h kvalitetnejšemu pouku v šoli, pravilnemu in samostojnemu delu domačih nalog doma in hkrati pomagal pri poučevanju na daljavo (v času karantene profesorja ali/in dijakov). Zmanjšala bi se potreba po inštrukcijah in se na ta način finančno razbremenilo tudi starše. Profesorji so bili navdušeni in so lepo sprejeli nov način podajanja snovi in vsebine.

Skupna težava profesorjev, ki so se obrnili k nam po pomoč je bila, da šole nimajo namenskih sredstev za nakup digitalnih pripomočkov oz. vsebin, čeprav bi jih (sploh letos) potrebovali tako profesorji kot dijaki. Profesorji smo imeli na razpolago le določene učbenike, kot prejšnja leta (kjer so zapisane le naloge in razlaga snovi), čeprav vsi vemo, da šolsko leto 2020/2021 ne bo tako, kot so bila prejšnja leta.

Matematike učenci/dijaki ne morejo samo brati. Določene razlage je potrebno slišati in z vajami utrditi. Samo rešitve, ki jih učbeniki imajo, pomagajo le peščici dijakom pri samostojnem učenju, spletne zastonjske vsebine pa so za dijake v veliki meri prezahtevne, včasih neprilagojene potrebam poučevanja na daljavo ali pa niso pripravljene ob prisotnosti stroke. Ali v šoli matematiko lahko poučuje zgodovinar in obratno? Ti lahko operira srce ortodont? Odgovor verjetno ni potreben. Torej moramo biti kot stroka iz zapisanih zornih kotov tudi kritični do vsebin, ki so na voljo na spletu.

Ali v šoli matematiko lahko poučuje zgodovinar in obratno? Ti lahko operira srce ortodont?

Šolstvo je poleti razpredalo o različnih modelih šolanja. Kaj pa o delu učiteljev? O pripomočkih? O možnosti kvalitetnega izobraževanja ne glede na okoliščine? Kako pa bodo učitelji takrat, ko bo karanten vse več? Prepuščeni sami sebi, ponoči bodo pripravljali snov in vaje, čez dan odgovarjali na elektronska vprašanja dijakov, če bodo uspeli pregledelati prepoln poštni predal... pod pritiskom ciljev, ki jih morajo doseči.

V imUČBENIKu je vedno več pripravljeno (in se po dogovoru dodatno pripravlja) za dijake in profesorje.

Verjamemo, da so si poleti vsi napolnili baterije, tako učenci, dijaki, starši, kot učitelji in profesorji, ministri... Takrat smo mislili na vse in pripravljali, popravljali, dopolnjevali vsebine, ki pri poučevanju matematike v živo ali na daljavo pridejo prav.

Upamo, da bo šolstvo omogočilo, da bodo vsi, ki potrebujejo našo pomoč in vsebine, kmalu podprti tudi iz strani ministrstva za šolstvo in šport.


Ekipa instruiraj me,
vodja projekta Saša Kelhar prof. matematike s sodelavci

Nazaj na drobtinice