... matematični peskovnik nalog s postopki za osnovnošolske in srednješolske programe

Poznaš pravilo, po katerem veš, ali je število deljivo s 7? matematična drobtinica

17. november 2019   |   instruiraj.me

Poznaš pravilo, po katerem veš, ali je število deljivo s 7?

Je število 12345 deljivo s 7?

Dvanajstletni nigerijski fant Chika Ofili je prejel posebno nagrado za novo odkritje v matematiki. Mladi matematik je namreč odkril novo formulo za delitev s številom 7.

Chikov test za deljivost s 7

Enice danega števila pomnoži s 5 in ga prištej k danemu številu brez enic.

Če za novodobljeno število še ne vemo, ali je deljivo s 7, ponovimo postopek na tem številu.

Enice danega števila pomnoži s 5 in ga prištej k danemu številu brez enic.

1. primer: 532

532 = 53 + 2x5 = 53 + 10 = 63. Ker je 63 deljivo s 7, je tudi 532 deljivo s 7.

2. primer: 987

987 = 98 + 7x5 = 98 + 35 = 133
133 = 13 + 3x5 = 13 + 15 = 28. Ker je 28 deljivo s 7, sta 133 in 987 deljivi s 7.

Pa poiščimo še odgovor na naše vprašanje o deljivosti števila 12345:

12345 = 1234 + 5x5 = 1234 + 25 = 1259
1259 = 125 + 9x5 = 123 + 45 = 168
168 = 12 + 8x5 = 12 + 40 = 52. Ker 52 ni deljivo s 7, tudi število 12345 ni deljivo s 7.

 

Podoben kriterij je bil objavljen že leta 1981/82 v Preseku (listu za mlade matematike, fizike, astronome in računalničarje), napisal pa ga je Dragoljub M. Milosević: enice danega števila pomnoži z 9 in ga odštej od danega števila brez enic. Ta kriterij velja za deljenje s 7 in tudi za deljenje s 13.


Kreativno odkrivanje deljivosti vam želimo,
ekipa instruiraj.me

Nazaj na drobtinice