... matematični peskovnik nalog s postopki za osnovnošolske in srednješolske programe

Jo že poznate? Matematična kocka MathCUBE. matematična drobtinica

4. november 2021   |   instruiraj.me

Jo že poznate? Matematična kocka MathCUBE.

Jo poznate ... plod znanja slovenske start-up ekipe Mentacube je inovativna matematična kocka MathCUBE.
Hvala ekipi Mentacube za predstavitev, več o tem pa si preberite v tem blogu.

Kaj točno je matematična kocka MathCUBE?

MathCUBE je inovativna igra, ki izboljšuje kognitivne sposobnosti. Cilj igre je uporabiti kar največ računskih operacij pri izračunu ciljne številke na zaslonu. Z uporabo števil in računskih operacij krepimo razumevanje matematičnih konceptov in logično razmišljanje. Z reševanjem enačb pa spodbujamo spomin in krepimo sposobnosti reševanja problemov.

MathCUBE nas ob vsakem uspehu nagradi. Napredek nas motivira in zabava, saj nam nekoč težki izračuni postajajo vedno lažji. Prav tako pa lahko kocko uporabljamo z drugimi - za tekmovanja hitrostnega računanja, tekmovanja računanja s čim več računskih operacij, in še mnogo drugih socialnih iger.

MathCUBE lahko uporabniki koristijo za utrjevanje šolske snovi, učenje poštevanke, tekmovanje s sošolci ali pa za zabavo v prostem času.

Kako se je rodila zamisel za kocko MathCUBE?

Zamisel za MathCUBE se je pojavila v začetku leta 2020, ko je svet zaznamovala socialna izolacija zaradi pandemije koronavirusa. Posledice je bilo mogoče čutiti na vseh družbenih področjih. Še posebej nas je prizadelo dejstvo, da so otroci izgubili stik s svojimi vrstniki in so večino časa morali presedeti pred računalniškimi zasloni. Čeprav šolanje zajema širok spekter ved in dejavnosti, je bilo tisti čas otroke še posebej zahtevno motivirati za dejavnosti, v katerih so manj spretni. Zato smo razmišljali, kako bi otroke že zgodaj navdušili za različna področja, kar bi jim olajšalo šolanje in odprlo možnosti za naprej. Želeli smo pretvoriti šolsko snov v igre, ki bi otrokom omogočile aktivno in zabavno učenje skozi igro na domu. Odločili smo se, da združimo svoja znanja, entuziazem in energijo ter razvijemo zanimivo, obenem pa koristno in zabavno serijo iger Mentacube, ki bi pomagale razvijati različna področja kognitivnega razvoja otrok in mladostnikov.

Komu je kocka MathCUBE namenjena?

MathCUBE je v osnovi namenjena otrokom in mladostnikom, ki že poznajo osnovne računske operacije (seštevanje, odštevanje, deljenje in množenje), vendar bi radi svoje znanje nadgradili in se dodatno motivirali za matematične izzive. MathCUBE lahko uporabniki koristijo za utrjevanje šolske snovi, učenje poštevanke, tekmovanje s sošolci ali pa za zabavo v prostem času.

Igra je namenjena je tudi odraslim in starostnikom, ki si želijo napredovati in ohranjati svoje spretnosti pri upravljanju s števili, logičnem razmišljanju in reševanju problemov.

Kakšne so prednosti uporabe kocke MathCUBE?

Ste pri razvoju sodelovali tudi s pedagogi ali drugimi strokovnjaki?

Z uporabo matematične kocke MathCUBE:

  • Izboljšujemo svoje kognitivne sposobnosti.
  • Z uporabo števil in računskih operacij krepimo razumevanje matematičnih konceptov in logično razmišljanje, z reševanjem enačb pa spodbujamo spomin in krepimo sposobnosti reševanja problemov.
  • Z inovativnim sistemom nagrajevanja združimo zabavo, učenje in druženje.

Izdelek MathCUBE je plod slovenske start-up ekipe Mentacube. Idejno zasnovo ter prve prototipe sva oblikovala študent zadnjega letnika medicine ter mehatronik. V procesu preizkušanja izdelka pa sva se hitro začela zavedati dejstva, da je še posebej pomembno mnenje pedagogov in drugih strokovnjakov. Pridružila nama se je Nera Božin, doktorica razvojne psihologije, ki pomaga pri raziskovanju učinkov uporabe MathCUBE ter primernosti izdelka za različne starosti. Pred kratkim smo začeli sodelovati še s slovenskimi osnovnimi šolami, kjer želimo igro predstaviti učiteljem in osnovnošolcem. Verjamemo, da lahko igra postane priljubljen učni pripomoček v slovenskih osnovnih šolah, s katero se bodo otroci učili računati.

Kako je potekal razvoj in kako dolgo ste razvijali izdelek, kaj je bil največji izziv?

Od začetne ideje do dejanskega izdelka smo se srečali s številnimi izzivi, ki smo jih z vztrajnostjo in jasno vizijo uspešno premagali. Z ogromno preizkušanji izdelka in kar nekaj neprespanimi nočmi smo po približno osmih mesecih iz ideje prišli do ciljnega prototipa. S preizkušanjem izdelka in dodajanjem novih funkcij smo po približno letu in pol izdelek MathCUBE predstavili na slovenskem trgu. V zadnjih dveh mesecih prodaje smo dobili ogromno zadovoljnih odzivov uporabnikov, kar nam je dalo zagon, da se lotimo novega izziva - serijske proizvodnje MathCUBE. S trenutno proizvodnjo lahko brez težav zadostimo potrebam na slovenskem trgu, vendar za nadaljni razvoj z ekipo načrtujemo vzpostavitev serijske proizvodnje v letu 2022. S tem želimo izpolniti svoj naslednji cilj - širitev prodaje na tuje trge.

Imate že kakšne načrte za naprej, kako boste razvijali MathCUBE? Pripravljate še kakšen podoben izdelek?

Naša vizija je, da za vsak šolski predmet izdelamo igro, ki bo učence spodbujala k učenju skozi igro. Poleg MathCUBE smo razvili še spominsko igro MemoryCUBE, ki jo bomo predstavili v naslednjem letu. Prav tako se obeta razvoj logične igre LogicCUBE, za katero verjamemo, da lahko postane svetovni hit, zato delovanje zaenkrat še ostaja skrivnost.

Nazaj na drobtinice