... matematični peskovnik nalog s postopki za osnovnošolske in srednješolske programe

Dvojiški številski sistem matematična drobtinica

24. avgust 2018   |   instruiraj.me

Dvojiški številski sistem

Na svetu obstaja 10 ljudi. Tisti, ki razumejo dvojiški sistem, in tisti, ki ga ne.

Učenci sredi prvega letnika srednje šole v večji meri že predelate poglavje številskih sestavov. V tem primeru bi vam morala biti izjava dokaj zabavna, saj se poigra s številom 10.

Na prvi pogled zapis 10 predstavlja število deset, v bistvu pa gre za zapis števila v dvojiškem številskem sistemu.

Poglejmo, kako matematično pridemo do tega zapisa:
10(2) = 1x21 + 0x20 = 2 + 0 = 2(10)

Vidimo torej, da je v dvojiškem sistemu število 2 zapisano v obliki 10.

Nedvoumno bi torej lahko zapisali trditev v obliki:
Na svetu obstaja dvoje ljudi. Tisti, ki razumejo dvojiški sistem, in tisti, ki ga ne.

Nazaj na drobtinice