... matematični peskovnik nalog s postopki za osnovnošolske in srednješolske programe

Dve vrvici in 45 minut časa matematična drobtinica

11. september 2018   |   instruiraj.me

Dve vrvici in 45 minut časa

Na voljo imamo dve po en meter dolgi, nehomogeni vrvici. Za vrvici vemo, da gorita neenakomerno, a vsaka natanko 60 minut.

Kako lahko s pomočjo teh dveh vrvic izmerimo, kdaj bo preteklo natanko 45 minut?

Rešitev ni tako zahtevna, kakor se morda zdi na prvi pogled.

Dolžina vrvice je nepomemben podatek. Pomembno pa je, da je vrvica nehomogena, torej je ne smemo krajšati, kar je pri marsikom prvi pomislek v iskanju rešitve.

Najprej poskušamo dobiti polovični čas gorenja: v našem primeru 30 minut (gledano z vidika ene vrvice). Če torej istočasno prižgemo vrvico na obeh straneh, bo ta gorela ravno 30 minut.

Čas 30 minut imamo tako natančno odmerjen, sedaj pa potrebujemo še polovičko tega časa, 15 minut.

Istočasno, ko prižgemo oba konca prve vrvice, prižgemo še drugo vrvico, a le na enem koncu. V trenutku, ko prva vrvica dokončno pogori (torej po 30 minutah), drugo vrvico prižgemo še na njenem drugem koncu. Ker je do takrat pogorelo natanko 30 minut druge vrvice, bo preostanek (z upoštevanjem, da gorita oba konca vrvice) gorel še natanko 15 minut.

V trenutku, ko tudi druga vrvica dogori, je preteklo natanko 45 minut.

Nazaj na drobtinice