... matematični peskovnik nalog s postopki za osnovnošolske in srednješolske programe

Deset zapornikov, stikalo in luč matematična drobtinica

23. maj 2018   |   instruiraj.me

Deset zapornikov, stikalo in luč

V zaporu je 10 zapornikov, obsojenih na smrt. Rešijo se lahko le tako, da pravilno razrešijo zastavljeno nalogo.

Vse obsojence bodo po naključnem vrstnem redu (posamezno) spuščali v sobo, v kateri je stikalo, ki prižiga in ugaša luč.

Zaporniki imajo nekaj minut časa za posvet, nato pa bodo ostali brez stikov, saj bodo v sobo vstopali posamično, med tem pa ne bodo imeli stikov med seboj. Poleg tega je vrstni red vstopanja naključen, kar pomeni, da je bil lahko nekdo v sobi že večkrat, medtem ko drug tam še ni bil.

Naloga zapornikov je, da eden izmed njih pove, kdaj so bili v sobi že vsi zaporniki. V sobi ni dovoljeno puščati kakršnih koli sledi. Vse, kar zapornik lahko naredi, je, da premakne stikalo in s tem prižge ali ugasne luč.

Kako naj eden izmed zapornikov ve, da so bili pred njim v sobi že vsi zaporniki?

Enega izmed zapornikov izberemo kot vodjo in bo opravljal vlogo 'števca'.

Vsak izmed zapornikov, ki prvič vstopi v sobo, prižge luč, če je le-ta ugasnjena. Pomembno je, da vsak izmed zapornikov prižge luč natanko enkrat.

Zapornik, ki je bil izbran kot vodja (števec), vedno ugasne luč, če je le-ta prižgana. Pri tem si zapomni število, kolikokrat je luč ugasnil. Ko prešteje do devet oz. devetkrat ugasne luč, so vsi zaporniki vsaj enkrat vstopili v sobo.

Nazaj na drobtinice