040 468 404
  info@instruiraj.me

... matematični peskovnik nalog s postopki za srednješolske in gimnazijske programe

|
4.7 od 5.0 [ #7 ]
Vektorji
Baza prostora in skalarni produkt

ALi sta dva vektoja kolinearna, morda linearno neodvisna... So vektorji komplanarni? V tem poglavju spoznamo kar nekaj zanimivih izrazov, srečamo pa se še s formulo skalarnega produkta dveh vektorjev.

imUČBENIK / zakup dostopa do poglavja 7,72 € z DDV

Koda izdelka: 02-02-02

Ob zakupu poglavja 'Baza prostora in skalarni produkt' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno poglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

Ob zakupu je za morebitna vprašanja in pomoč na voljo osebni inštruktor.

Kako dodam poglavje v svoj imUČBENIK?

sklopi nalog
41
primeri s postopki
67
video teorije
2
video primeri
20
Dve video teoriji ...
video vsebine
Kvadrat #2

Izračunamo skalarni produkt dveh vektorjev, ki ležita na stranici in diagonali kvadrata.

Kvadrat #3

Izračunamo vsoto in skalarni produkt vektorjev, ki ležijo na stranicah in diagonali kvadrata.

Kvadrat #4

Kvadratu na stranici narišemo točko M, ki jo razdeli v danemrazmerju. Razpnemo vektorje in izračunamo skalarni produkt.

Pravilni šestkotnik #5

V pravilnem šestkotniku najprej vektorje izrazimo z baznima vektorjema, nato pa izračunamo dane skalarne produkte.

Odkleni dostop

Zakupi poglavje in imej nemoten dostop do vseh video vsebin in nalog s postopki, ki so trenutno na voljo v izbranem poglavju.

Pravilni šestkotnik #6b

Dani sta točki M in N, ki razpolavljata stranici šestkotnika. Zanima nas skalarni produkt dveh vektorjev, razpetih iz točk M in N.

Romb #7

S pomočjo baznih vektorjev romba in kota med njima izračunamo dani skalarni produkt.

Izračunaj skalarni produkt #9

Podani imamo dolžini dveh vektorjev in kot med njima. S pomočjo teh podatkov izračunamo vrednost danega skalarnega produkta.

Pravokotnost dveh vektorjev #11

Podani imamo dolžini dveh vektorjev in kot med njima. S pomočjo teh podatkov in znanja o lastnosti pravokotnosti vektorjev izračunamo vrednost parametra m.

Dolžina vektorja #12

Podana imamo dva skalarna produkta preko katerih izračunamo dolžini dveh vektorjev.

Enotska vektorja in pravokotnost #13

Skalarni produkt izračunamo tako, da upoštevamo vse podatke o enotskih in pravokotnih vektorjih.

Dolžina razlike vektorjev #15b

S pomočjo osnovnih podatkov o dolžinah posameznih vektorjev in vmesnih kotih izračunamo željeno dolžino.

Kot med enotskima vektorjema #17

Naloga poveže znanje o pravokotnosti dveh vektorjev, kotom med vektorjema in enotskim vektorjem.

Velikost kota med vektorjema #18

Podani imamo dolžini dveh vektorjev in skalarni produkt dveh linearnih kombinacij danih vektorjev. S pomočjo znanja in formul izračunamo kot med vektorjema.

Kot med enotskima vektorjema #19

Naloga poveže znanje o pravokotnosti dveh vektorjev, kotom med vektorjema in enotskim vektorjem.

Ortonormirana baza ravnine #21

Poiščimo parameter m tako, da bosta vektorja pravokotna med seboj.

Dolžina vektorja #23

S pomočjo osnovnih podatkov dveh vektorjev izračunamo dolžino vsote dveh vektorjev.

Skalarni produkt in kot med vektorjema #29

Pri reševanju naloge utrdimo osnovne formule za dolžino in skalarni produkt pri računanju z vektorji.

Kot med vektorjema #37

Vektorja imamo zapisana v ortonormirani bazi. S pomočjo skalarnega produkta izračunamo kot med njima.

Dokaži, da se diagonali romba sekata pod pravim kotom #39

S pomočjo dveh baznih vektorjev izrazimo vektoja, ki ležita na diagonalah in s skalarnim produktom preverimo ali je med njima pravi kot.

Dolžini diagonal paralelograma #40

Dolžini diagonal izračunamo s pomočjo formule za dolžino in skalarnega produkta.

Stran še nima komentarja ... bodi prvi.

 

Brezplačno svetovanje
za starše