040 468 404
  info@instruiraj.me

... matematični peskovnik nalog s postopki za srednješolske in gimnazijske programe

|
Racionalna števila
Algebrski ulomki

Ulomek je sestavljen iz imenovalca, ulomkove črte in števca. Ulomke bomo razširjali in jih krajšali. Spoznali bomo obratni ulomek ter računske operacije z ulomki.

eUČBENIK / zakup dostopa do poglavja 14,07 € z DDV

Koda izdelka: 01-04-02

Ob zakupu poglavja 'Algebrski ulomki' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno poglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.


sklopi nalog
29
primeri s postopki
122
video teorije
1
video primeri
22
Ena video teorija ...
Okrajšaj ulomek #3b

Ker imamo v števcu in imenovalcu produkt števil in potenc, lahko takoj okrajšamo ulomek.

Okrajšaj ulomek #4a

V števcu in imenovalcu imamo vsoto in razliko posameznih členov, zato moramo izraza najprej razstaviti po Vietovem pravilu, šele nato lahko okrajšamo.

Okrajšaj ulomek #5c

Pri razstavljanju izraza v imenovalcu in števcu uporabimo pravilo razlike kvadratov in razlike kubov.

Okrajšaj ulomek #6f

V števcu in imenovalcu izpostavimo skupni faktor ter uporabimo Vietovo pravilo.

Odkleni dostop

Zakupi poglavje in imej nemoten dostop do vseh video vsebin in nalog s postopki, ki so trenutno na voljo v izbranem poglavju.

Okrajšaj ulomek #7e

V števcu najprej izpostavimo skupni faktor, nato pa s pomočjo razlike kvadratov izraz raztavimo do konca.

Okrajšaj ulomek #8d

Izraza v števcu in imenovalcu razstavimo s pomočjo razlike kvadratov in pravila o razstavljanju štiričlenika.

Izračunaj vrednost ulomka #9

Manjše vrednosti vstavimo v ulomek in poračunamo, pri večjih vrednostih pa nam pomaga, da ulomek najprej okrajšamo.

Poenostavi izraz #10b

Pri produktu dveh ulomkov, kjer nastopajo izrazi, moramo števce in imenovalce po potrebi razstaviti in šele nato krajšati.

Seštej in odštej ulomke #12a

V imenovalcih danih ulomkov so števila, zato poiščemo najmanjši skupni imenovalec, da lahko ulomke seštejemo in odštejemo.

Seštej ulomka #12b

V imenovalcih danih ulomkov so števila, zato poiščemo najmanjši skupni imenovalec, da lahko ulomka seštejemo.

Odštej ulomka #13a

V imenovalcih imamo izraze, poiščemo skupni imenovalec in ulomka odštejemo.

Seštej ulomka #14a

V imenovalcih imamo izraze, če je mogoče jih najprej razstavimo, nato pa poiščemo skupni imenovalec in ulomka seštejemo.

Seštej in odštej ulomke #15a

V imenovalcih imamo izraze, če je mogoče jih najprej razstavimo, nato pa poiščemo skupni imenovalec in ulomke seštejemo in odštejemo.

Poenostavi izraz #16a

V imenovalcih imamo izraze, poiščemo skupni imenovalec in ulomke odštejemo in seštejemo.

Poenostavi izraz #16b

V imenovalcih imamo izraze, če je mogoče jih najprej razstavimo, nato pa poiščemo skupni imenovalec in ulomke odštejemo.

Poenostavi težji izraz #16e

V imenovalcih imamo izraze, če je mogoče jih najprej razstavimo, nato pa poiščemo skupni imenovalec in ulomke odštejemo.

Množenje in seštevanje ulomkov #17a

Izraze v števcih in imenovalcih najprej razstavimo, pri produktu dveh ulomkov pa okrajšamo kar se da. Nato ulomka še seštejemo.

Poenostavi izraz #17c

Najprej odštejemo ulomka v oklepaju, šele nato množimo s tretjim ulomkom.

Poenostavi izraz #18a

Najprej odštejemo ulomka v oklepaju, šele nato delimo s tretjim ulomkom.

Poenostavi izraz #18e

Upoštevamo prednostne računske operacije, zato najprej delimo dva ulomka, šele potem se lotimo seštevanja ulomkov.

Okrajšaj ulomek #28a

Dani ulomek okrajšamo tako, da najprej izpostavimo skupni faktor v števcu in imenovalcu.

Reši razcepno enačbo #29a

Pri reševanju enačbe najprej razstavimo imenovalce, v naslednjem koraku pa s skupnim imenovalcem množimo, da se znebimo ulomkov.