040 468 404
  info@instruiraj.me

... matematični peskovnik nalog s postopki za srednješolske in gimnazijske programe

| |
Racionalna števila
Algebrski ulomki
Izbrano poglavje 'Algebrski ulomki' zajema 122 rešenih primerov s postopki ter 23 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Ulomek je sestavljen iz imenovalca, ulomkove črte in števca. Ulomke bomo razširjali in jih krajšali. Spoznali bomo obratni ulomek ter računske operacije z ulomki.

Elektronska oblika nalog s postopki 14,07 € z DDV

Koda izdelka: 01-04-02

Ob zakupu prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so na voljo pri posameznem poglavju.
Zakupljeno poglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

Tiskana oblika celotnega poglavja 43,46 € z DDV

Koda izdelka: 01-04-00

Tiskana oblika nalog s postopki zajema:
+ Racionalna števila: Računske operacije z ulomki
+ Racionalna števila: Algebrski ulomki
+ Racionalna števila: Potence s celimi eksponenti
+ Racionalna števila: Ulomki in decimalni zapis

Nakup nalog s postopki v tiskani obliki zajema celotno poglavje Racionalna števila. Nalog s postopki vključuje celoten postopek reševanja skupaj s spremljajočo razlago, kjer je to potrebno. Ob nakupu prejmete naloge v tiskani obliki (s spiralno vezavo).

Ena video teorija ...

Rešeni primeri nalog v video obliki

Okrajšaj ulomek #3b

Ker imamo v števcu in imenovalcu produkt števil in potenc, lahko takoj okrajšamo ulomek.

Okrajšaj ulomek #4a

V števcu in imenovalcu imamo vsoto in razliko posameznih členov, zato moramo izraza najprej razstaviti po Vietovem pravilu, šele nato lahko okrajšamo.

Okrajšaj ulomek #5c

Pri razstavljanju izraza v imenovalcu in števcu uporabimo pravilo razlike kvadratov in razlike kubov.

Okrajšaj ulomek #6f

V števcu in imenovalcu izpostavimo skupni faktor ter uporabimo Vietovo pravilo.

Okrajšaj ulomek #7e

V števcu najprej izpostavimo skupni faktor, nato pa s pomočjo razlike kvadratov izraz raztavimo do konca.

Okrajšaj ulomek #8d

Izraza v števcu in imenovalcu razstavimo s pomočjo razlike kvadratov in pravila o razstavljanju štiričlenika.

Izračunaj vrednost ulomka #9

Manjše vrednosti vstavimo v ulomek in poračunamo, pri večjih vrednostih pa nam pomaga, da ulomek najprej okrajšamo.

Poenostavi izraz #10b

Pri produktu dveh ulomkov, kjer nastopajo izrazi, moramo števce in imenovalce po potrebi razstaviti in šele nato krajšati.

Seštej in odštej ulomke #12a

V imenovalcih danih ulomkov so števila, zato poiščemo najmanjši skupni imenovalec, da lahko ulomke seštejemo in odštejemo.

Seštej ulomka #12b

V imenovalcih danih ulomkov so števila, zato poiščemo najmanjši skupni imenovalec, da lahko ulomka seštejemo.

Odštej ulomka #13a

V imenovalcih imamo izraze, poiščemo skupni imenovalec in ulomka odštejemo.

Seštej ulomka #14a

V imenovalcih imamo izraze, če je mogoče jih najprej razstavimo, nato pa poiščemo skupni imenovalec in ulomka seštejemo.

Seštej in odštej ulomke #15a

V imenovalcih imamo izraze, če je mogoče jih najprej razstavimo, nato pa poiščemo skupni imenovalec in ulomke seštejemo in odštejemo.

Poenostavi izraz #16a

V imenovalcih imamo izraze, poiščemo skupni imenovalec in ulomke odštejemo in seštejemo.

Poenostavi izraz #16b

V imenovalcih imamo izraze, če je mogoče jih najprej razstavimo, nato pa poiščemo skupni imenovalec in ulomke odštejemo.

Poenostavi težji izraz #16e

V imenovalcih imamo izraze, če je mogoče jih najprej razstavimo, nato pa poiščemo skupni imenovalec in ulomke odštejemo.

Množenje in seštevanje ulomkov #17a

Izraze v števcih in imenovalcih najprej razstavimo, pri produktu dveh ulomkov pa okrajšamo kar se da. Nato ulomka še seštejemo.

Poenostavi izraz #17c

Najprej odštejemo ulomka v oklepaju, šele nato množimo s tretjim ulomkom.

Poenostavi izraz #18a

Najprej odštejemo ulomka v oklepaju, šele nato delimo s tretjim ulomkom.

Poenostavi izraz #18e

Upoštevamo prednostne računske operacije, zato najprej delimo dva ulomka, šele potem se lotimo seštevanja ulomkov.

Okrajšaj ulomek #28a

Dani ulomek okrajšamo tako, da najprej izpostavimo skupni faktor v števcu in imenovalcu.

Reši razcepno enačbo #29a

Pri reševanju enačbe najprej razstavimo imenovalce, v naslednjem koraku pa s skupnim imenovalcem množimo, da se znebimo ulomkov.

Morda te zanima tudi