040 468 404
  info@instruiraj.me

... matematični peskovnik nalog s postopki za srednješolske in gimnazijske programe

|
Trigonometrija
Adicijski izreki in dvojni koti

Adicijski izreki govoriju o pravilu vsote in razlike kotnih funkcij. Iz teh pravil izpeljemo tudi formule za dvojne kote posamezne kotne funkcije.

eUČBENIK / zakup dostopa do poglavja 5,76 € z DDV

Koda izdelka: 03-04-03

Ob zakupu poglavja 'Adicijski izreki in dvojni koti' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno poglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.


sklopi nalog
18
primeri s postopki
50
video teorije
2
video primeri
9
Dve video teoriji ...
Poenostavi izraz kotnih funkcij poljubno velikih kotov #1

Med reševanjem ponovimo periodičnost kotnih funkcij, prehod na ostre kote in sinus dvojnega kota.

Poišči natančne vrednosti kotnih funkcij #4

Podana je vrednost sinusa pri nekem kotu. Nalogo rešimo s pomočjo povezav med kotnimi funkcijami istega kota ter formulami za dvojni kot.

Poišči natančne vrednosti kotnih funkcij #5

Podana je vrednost sinusa pri nekem kotu. Nalogo rešimo s pomočjo povezav med kotnimi funkcijami istega kota, formulami za dvojni in polovični kot ter za adicijski izrek.

Poišči natančne vrednosti kotnih funkcij #7

Podana je vrednost tangensa pri nekem kotu. Nalogo rešimo s pomočjo povezav med kotnimi funkcijami istega kota, formulami za dvojni in za adicijski izrek.

Odkleni dostop

Zakupi poglavje in imej nemoten dostop do vseh video vsebin in nalog s postopki, ki so trenutno na voljo v izbranem poglavju.

Adicisjki izrek #14a

S pomočjo adicijskih izrekov poenostavimo dani izraz.

Poenostavi izraz #16c

Dani izraz poenostavimo s povezavami med kotnimi funkcijami istega kota ter formulami za dvojne kote.

Poenostavi izraz #16i

Dani izraz poenostavimo s povezavami med kotnimi funkcijami istega kota ter formulami za dvojne kote.

Pokaži, da velja #17a

Dani izraz poenostavimo s povezavami med kotnimi funkcijami istega kota ter formulami za dvojne kote.

Pokaži, da velja #17d

Dano enakost dokažemo s pomočjo faktorizacije števca in imenovalca.