040 468 404
  info@instruiraj.me

... matematični peskovnik nalog s postopki za srednješolske in gimnazijske programe

| |
Trigonometrija
Adicijski izreki in dvojni koti
Izbrano poglavje 'Adicijski izreki in dvojni koti' zajema 50 rešenih primerov s postopki ter 11 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Adicijski izreki govoriju o pravilu vsote in razlike kotnih funkcij. Iz teh pravil izpeljemo tudi formule za dvojne kote posamezne kotne funkcije.

Elektronska oblika nalog s postopki 5,76 € z DDV

Koda izdelka: 03-04-03

Ob zakupu prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so na voljo pri posameznem poglavju.
Zakupljeno poglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

Tiskana oblika celotnega poglavja 29,78 € z DDV

Koda izdelka: 03-04-00

Tiskana oblika nalog s postopki zajema:
+ Trigonometrija: Kotne funkcije poljubno velikega kota
+ Trigonometrija: Grafi funkcij sinus, kosinus, tangens in kotangens
+ Trigonometrija: Adicijski izreki in dvojni koti
+ Trigonometrija: Trigonometrične enačbe
+ Trigonometrija: Naklonski kot premice in kot med dvema premicama

Nakup nalog s postopki v tiskani obliki zajema celotno poglavje Trigonometrija. Nalog s postopki vključuje celoten postopek reševanja skupaj s spremljajočo razlago, kjer je to potrebno. Ob nakupu prejmete naloge v tiskani obliki (s spiralno vezavo).

Dve video teoriji ...

Rešeni primeri nalog v video obliki

Poenostavi izraz kotnih funkcij poljubno velikih kotov #1

Med reševanjem ponovimo periodičnost kotnih funkcij, prehod na ostre kote in sinus dvojnega kota.

Poišči natančne vrednosti kotnih funkcij #4

Podana je vrednost sinusa pri nekem kotu. Nalogo rešimo s pomočjo povezav med kotnimi funkcijami istega kota ter formulami za dvojni kot.

Poišči natančne vrednosti kotnih funkcij #5

Podana je vrednost sinusa pri nekem kotu. Nalogo rešimo s pomočjo povezav med kotnimi funkcijami istega kota, formulami za dvojni in polovični kot ter za adicijski izrek.

Poišči natančne vrednosti kotnih funkcij #7

Podana je vrednost tangensa pri nekem kotu. Nalogo rešimo s pomočjo povezav med kotnimi funkcijami istega kota, formulami za dvojni in za adicijski izrek.

Adicisjki izrek #14a

S pomočjo adicijskih izrekov poenostavimo dani izraz.

Poenostavi izraz #16c

Dani izraz poenostavimo s povezavami med kotnimi funkcijami istega kota ter formulami za dvojne kote.

Poenostavi izraz #16i

Dani izraz poenostavimo s povezavami med kotnimi funkcijami istega kota ter formulami za dvojne kote.

Pokaži, da velja #17a

Dani izraz poenostavimo s povezavami med kotnimi funkcijami istega kota ter formulami za dvojne kote.

Pokaži, da velja #17d

Dano enakost dokažemo s pomočjo faktorizacije števca in imenovalca.

Morda te zanima tudi