040 468 404
  info@instruiraj.me

... matematični peskovnik nalog s postopki za srednješolske in gimnazijske programe.

| |
Realna števila
Absolutna vrednost
Izbrano poglavje 'Absolutna vrednost' zajema 55 rešenih primerov s postopki ter 29 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Absolutna vrednost realnega števila a je oddaljenost tega števila do izhodišča. Absolutna vrednost je vedno nenegativno število.

Elektronska oblika nalog s postopki 6,34 € z DDV

Koda izdelka: 01-05-05

Ob zakupu prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so na voljo pri posameznem poglavju.
Zakupljeno poglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

Tiskana oblika celotnega poglavja 58,83 € z DDV

Koda izdelka: 01-05-00

Tiskana oblika nalog s postopki zajema:
+ Realna števila: Kvadratni in kubični koren
+ Realna števila: Linearne enačbe in obravnava linearnih enačb
+ Realna števila: Sistemi linearnih enačb z dvema ali več neznankami
+ Realna števila: Interval in linearne neenačbe ter obravnava neenačb
+ Realna števila: Absolutna vrednost
+ Realna števila: Približki in napake
+ Realna števila: Sklepni in procentni račun

Nakup nalog s postopki v tiskani obliki zajema celotno poglavje Realna števila. Nalog s postopki vključuje celoten postopek reševanja skupaj s spremljajočo razlago, kjer je to potrebno. Ob nakupu prejmete naloge v tiskani obliki (s spiralno vezavo).

Ena video teorija ...

Rešeni primeri nalog v video obliki

Izračunaj #1a

Na primeru ponovimo računanje absolutne vrednosti s pozitvnimi in negativnimi števili.

Izračunaj #1e

Na primeru se naučimo odpravljati več absolutnih vrednosti, ki so druga znotraj druge.

Izračunaj #2a

Ko imamo znotraj absolutne vrednosti izraz, ki ga ne moremo poračunati, premislimo ali je vrednost izraza negativna ali pozitivna.

Izračunaj #2g

Ko imamo znotraj absolutne vrednosti izraz, ki ga ne moremo poračunati, premislimo ali je vrednost izraza negativna ali pozitivna.

Izračunaj #2i

Pri poenostavljanju računskega izraza ponovimo potence z negativnimi eksponenti in korene.

Izračunaj #3a

Ko imamo znotraj absolutne vrednosti izraz, ki ga ne moremo poračunati, premislimo ali je vrednost izraza negativna ali pozitivna.

Izračunaj vrednost izraza za x=-5 #4d

S pomočjo znanja o absolutni vrednosti poenostavimo izraz.

Poenostavi izraz, če je... #5a

S pomočjo definicije absolutne vrednosti poenostavimo izraz.

Poenostavi izraz, če je... #5b

S pomočjo definicije absolutne vrednosti poenostavimo izraz.

Izraz zapiši brez absolutne vrednosti #7a

S pomočjo definicije absolutne vrednosti poenostavimo izraz.

Izraz zapiši brez absolutne vrednosti #7b

S pomočjo definicije absolutne vrednosti poenostavimo izraz.

Izraz zapiši brez absolutne vrednosti #9a

S pomočjo definicije absolutne vrednosti poenostavimo izraz.

Izraz zapiši brez absolutne vrednosti #11a

S pomočjo definicije absolutne vrednosti poenostavimo izraz.

Reši preprosto enačbo #12a

Dano enačbo bomo rešili grafično.

Reši enačbo #12b

Dano enačbo bomo rešili grafično.

Reši enačbo #12c

Dano enačbo bomo rešili grafično.

Reši enačbo #12d

Dano enačbo bomo rešili grafično.

Reši enačbo #12e

Dano enačbo bomo rešili grafično.

Reši enačbo #13b

Dano enačbo bomo rešili s pomočjo definicije absolutne vrednosti, torej računsko.

Reši enačbo #15b

Dano enačbo bomo rešili s pomočjo definicije absolutne vrednosti, torej računsko.

Reši enačbo #15g

Dano enačbo bomo rešili s pomočjo definicije absolutne vrednosti, torej računsko.

Reši enačbo z absolutno vrednostjo znotraj absolutne vrednosti #15l

Dano enačbo bomo rešili s pomočjo definicije absolutne vrednosti, torej računsko.

Reši neenačbo #16a

Dano neenačbo bomo rešili grafično.

Reši neenačbo #16e

Dano neenačbo bomo rešili grafično.

Reši neenačbo #16f

Dano neenačbo bomo rešili grafično.

Reši neenačbo #17a

Dano neenačbo bomo rešili s pomočjo definicije absolutne vrednosti, torej računsko.

Reši neenačbo #17b

Dano neenačbo bomo rešili s pomočjo definicije absolutne vrednosti, torej računsko.

Dani sta množici #19

S pomočjo absolutne vrednosti bomo zapisali množice, ki nas zanimajo.

Morda te zanima tudi