0
  040 468 404            info@instruiraj.me

Matematične naloge 3. letnika

Pred vami je stran z zbranimi matematičnimi nalogami, ki vsebujejo rešitve in postopke.

Zbrane naloge zajemajo snov tretjega letnika. Naloge so razdeljene po posameznih sklopih, ki se jih obravnava v posameznih letnikih. Glavni sklopi so nato razdeljeni še na posamezna poglavja, kar pomeni, da lahko prav vsak najde področje, ki ga zanima.

Naloge so vam na voljo spodaj, imate pa tudi možnost, da zakupite naloge celotnega letnika.

Zbirka nalog se sproti dopolnjuje; postopki so v pripravi.

 

Naloge po sklopih Naloge celotnega letnika -30%

3. letnik matematikanaloge z rešitvami

Snov tretjega letnika zajema 1222 zbranih nalog, ki so razporejene v 340 sklopov.

Eksponentna in logaritemska funkcija
Eksponentna funkcijaEksponentna enačba in neenačbaLogaritemska funkcijaPravila za računanje z logaritmiLogaritemska enačba
Eksponentna funkcija63 nalog / 18 sklopov
Naloge z rešitvami
Ob nakupu prejmete PDF datoteko z rešitvami.
2,31 €
Naloge s postopki
Ob nakupu prejmete PDF datoteko z rešitvami ter postopki reševanja.
0,00 €
Eksponentna enačba in neenačba111 nalog / 17 sklopov
Naloge z rešitvami
Ob nakupu prejmete PDF datoteko z rešitvami.
4,06 €
Naloge s postopki
Ob nakupu prejmete PDF datoteko z rešitvami ter postopki reševanja.
0,00 €
Logaritemska funkcija48 nalog / 9 sklopov
Naloge z rešitvami
Ob nakupu prejmete PDF datoteko z rešitvami.
1,76 €
Naloge s postopki
Ob nakupu prejmete PDF datoteko z rešitvami ter postopki reševanja.
0,00 €
Pravila za računanje z logaritmi45 nalog / 8 sklopov
Naloge z rešitvami
Ob nakupu prejmete PDF datoteko z rešitvami.
1,65 €
Naloge s postopki
Ob nakupu prejmete PDF datoteko z rešitvami ter postopki reševanja.
0,00 €
Logaritemska enačba115 nalog / 20 sklopov
Naloge z rešitvami
Ob nakupu prejmete PDF datoteko z rešitvami.
4,21 €
Naloge s postopki
Ob nakupu prejmete PDF datoteko z rešitvami ter postopki reševanja.
0,00 €
Polinomi in racionalne funkcije
Operacije v množici polinomovNičle polinoma, Hornerjev algoritem in razcepna oblika polinomaGraf polinomaReševanje enačb in neenačb višje stopnjeGraf racionalne funkcijeRacionalne enačbe in neenačbe
Operacije v množici polinomov57 nalog / 21 sklopov
Naloge z rešitvami
Ob nakupu prejmete PDF datoteko z rešitvami.
2,09 €
Naloge s postopki
Ob nakupu prejmete PDF datoteko z rešitvami ter postopki reševanja.
0,00 €
Ničle polinoma, Hornerjev algoritem in razcepna oblika polinoma55 nalog / 18 sklopov
Naloge z rešitvami
Ob nakupu prejmete PDF datoteko z rešitvami.
2,01 €
Naloge s postopki
Ob nakupu prejmete PDF datoteko z rešitvami ter postopki reševanja.
0,00 €
Graf polinoma46 nalog / 17 sklopov
Naloge z rešitvami
Ob nakupu prejmete PDF datoteko z rešitvami.
1,68 €
Naloge s postopki
Ob nakupu prejmete PDF datoteko z rešitvami ter postopki reševanja.
0,00 €
Reševanje enačb in neenačb višje stopnje45 nalog / 17 sklopov
Naloge z rešitvami
Ob nakupu prejmete PDF datoteko z rešitvami.
1,65 €
Naloge s postopki
Ob nakupu prejmete PDF datoteko z rešitvami ter postopki reševanja.
0,00 €
Graf racionalne funkcije41 nalog / 10 sklopov
Naloge z rešitvami
Ob nakupu prejmete PDF datoteko z rešitvami.
1,50 €
Naloge s postopki
Ob nakupu prejmete PDF datoteko z rešitvami ter postopki reševanja.
0,00 €
Racionalne enačbe in neenačbe96 nalog / 22 sklopov
Naloge z rešitvami
Ob nakupu prejmete PDF datoteko z rešitvami.
3,51 €
Naloge s postopki
Ob nakupu prejmete PDF datoteko z rešitvami ter postopki reševanja.
0,00 €
Stožnice
KrožnicaElipsaHiperbolaParabolaMešane naloge iz stožnic
Krožnica80 nalog / 26 sklopov
Naloge z rešitvami
Ob nakupu prejmete PDF datoteko z rešitvami.
2,93 €
Naloge s postopki
Ob nakupu prejmete PDF datoteko z rešitvami ter postopki reševanja.
0,00 €
Elipsa46 nalog / 16 sklopov
Naloge z rešitvami
Ob nakupu prejmete PDF datoteko z rešitvami.
1,68 €
Naloge s postopki
Ob nakupu prejmete PDF datoteko z rešitvami ter postopki reševanja.
0,00 €
Hiperbola47 nalog / 18 sklopov
Naloge z rešitvami
Ob nakupu prejmete PDF datoteko z rešitvami.
1,72 €
Naloge s postopki
Ob nakupu prejmete PDF datoteko z rešitvami ter postopki reševanja.
0,00 €
Parabola33 nalog / 10 sklopov
Naloge z rešitvami
Ob nakupu prejmete PDF datoteko z rešitvami.
1,21 €
Naloge s postopki
Ob nakupu prejmete PDF datoteko z rešitvami ter postopki reševanja.
3,44 €
Mešane naloge iz stožnic47 nalog / 21 sklopov
Naloge z rešitvami
Ob nakupu prejmete PDF datoteko z rešitvami.
1,72 €
Naloge s postopki
Ob nakupu prejmete PDF datoteko z rešitvami ter postopki reševanja.
0,00 €
Trigonometrija
Kotne funkcije poljubno velikega kotaGrafi funkcij sinus, kosinus, tangens in kotangensAdicijski izreki in dvojni kotiTrigonometrične enačbeNaklonski kot premice in kot med dvema premicama
Kotne funkcije poljubno velikega kota23 nalog / 7 sklopov
Naloge z rešitvami
Ob nakupu prejmete PDF datoteko z rešitvami.
0,84 €
Naloge s postopki
Ob nakupu prejmete PDF datoteko z rešitvami ter postopki reševanja.
0,00 €
Adicijski izreki in dvojni koti50 nalog / 18 sklopov
Naloge z rešitvami
Ob nakupu prejmete PDF datoteko z rešitvami.
1,83 €
Naloge s postopki
Ob nakupu prejmete PDF datoteko z rešitvami ter postopki reševanja.
0,00 €
Trigonometrične enačbe76 nalog / 13 sklopov
Naloge z rešitvami
Ob nakupu prejmete PDF datoteko z rešitvami.
2,78 €
Naloge s postopki
Ob nakupu prejmete PDF datoteko z rešitvami ter postopki reševanja.
0,00 €
Naklonski kot premice in kot med dvema premicama37 nalog / 16 sklopov
Naloge z rešitvami
Ob nakupu prejmete PDF datoteko z rešitvami.
1,35 €
Naloge s postopki
Ob nakupu prejmete PDF datoteko z rešitvami ter postopki reševanja.
0,00 €
Metrična geometrija v ravnini
Razreševanje trikotnikaPloščina in obseg pravokotnika in paralelogramaPloščina in obseg trapeza in deltoidaPloščina in obseg pravilnega n-kotnikaKrog
Razreševanje trikotnika0 nalog / 0 sklopov
Naloge z rešitvami
Ob nakupu prejmete PDF datoteko z rešitvami.
0,00 €
Naloge s postopki
Ob nakupu prejmete PDF datoteko z rešitvami ter postopki reševanja.
0,00 €
Ploščina in obseg pravokotnika in paralelograma0 nalog / 0 sklopov
Naloge z rešitvami
Ob nakupu prejmete PDF datoteko z rešitvami.
0,00 €
Naloge s postopki
Ob nakupu prejmete PDF datoteko z rešitvami ter postopki reševanja.
0,00 €
Ploščina in obseg trapeza in deltoida0 nalog / 0 sklopov
Naloge z rešitvami
Ob nakupu prejmete PDF datoteko z rešitvami.
0,00 €
Naloge s postopki
Ob nakupu prejmete PDF datoteko z rešitvami ter postopki reševanja.
0,00 €
Ploščina in obseg pravilnega n-kotnika0 nalog / 0 sklopov
Naloge z rešitvami
Ob nakupu prejmete PDF datoteko z rešitvami.
0,00 €
Naloge s postopki
Ob nakupu prejmete PDF datoteko z rešitvami ter postopki reševanja.
0,00 €
Krog0 nalog / 0 sklopov
Naloge z rešitvami
Ob nakupu prejmete PDF datoteko z rešitvami.
0,00 €
Naloge s postopki
Ob nakupu prejmete PDF datoteko z rešitvami ter postopki reševanja.
0,00 €
Metrična geometrija v prostoru
PrizmaPiramidaValjStožecKrogla in mešane naloge
Prizma0 nalog / 0 sklopov
Naloge z rešitvami
Ob nakupu prejmete PDF datoteko z rešitvami.
0,00 €
Naloge s postopki
Ob nakupu prejmete PDF datoteko z rešitvami ter postopki reševanja.
0,00 €
Piramida0 nalog / 0 sklopov
Naloge z rešitvami
Ob nakupu prejmete PDF datoteko z rešitvami.
0,00 €
Naloge s postopki
Ob nakupu prejmete PDF datoteko z rešitvami ter postopki reševanja.
0,00 €
Valj0 nalog / 0 sklopov
Naloge z rešitvami
Ob nakupu prejmete PDF datoteko z rešitvami.
0,00 €
Naloge s postopki
Ob nakupu prejmete PDF datoteko z rešitvami ter postopki reševanja.
0,00 €
Stožec0 nalog / 0 sklopov
Naloge z rešitvami
Ob nakupu prejmete PDF datoteko z rešitvami.
0,00 €
Naloge s postopki
Ob nakupu prejmete PDF datoteko z rešitvami ter postopki reševanja.
0,00 €
Krogla in mešane naloge0 nalog / 0 sklopov
Naloge z rešitvami
Ob nakupu prejmete PDF datoteko z rešitvami.
0,00 €
Naloge s postopki
Ob nakupu prejmete PDF datoteko z rešitvami ter postopki reševanja.
0,00 €
Kdaj boste prejeli naloge na vaš e-naslov? Zakupljene naloge prejmete še isti dan, ko je vašo plačilo razvidno na našem poslovnem računu oz. ko prejmemo vaše potrdilo o opravljenem plačilu.

Zakup nalog iz matematike celotnega letnika

Nudimo vam možnost zakupa celotnega letnika, s čimer privarčujete in imate zbrano vse na enem mestu.

30%
ceneje
Zakup nalog z rešitvami za 3. letnik

Poleg zakupa posameznih poglavij letnika vam ponujamo možnost zakupu nalog za celotni letnik. Zakaj bi se odločili za nakup? Ker pri nakupu nalog celotnega letnik privarčujete, poleg tega pa imate vse naloge zbrane na enem mestu.

V zbirki je zajetih 1222 nalog, ki so razdeljene v 340 sklopov.

31,31 €Ob nakupu prejmete PDF datoteke, ki so razdeljene po poglavjih in vsebujejo naloge z rešitvami.