040 468 404            info@instruiraj.me

Matematične naloge 3. letnika

Pred vami je stran z zbranimi matematičnimi nalogami, ki vsebujejo rešitve in postopke.

Zbrane naloge zajemajo snov tretjega letnika. Naloge so razdeljene po posameznih sklopih, ki se jih obravnava v posameznih letnikih. Glavni sklopi so nato razdeljeni še na posamezna poglavja, kar pomeni, da lahko prav vsak najde področje, ki ga zanima.

Naloge so vam na voljo spodaj, imate pa tudi možnost, da zakupite naloge celotnega letnika.

Zbirka nalog se sproti dopolnjuje; postopki so v pripravi.

 

Naloge po sklopih Naloge celotnega letnika   /  -25%

3. letnik matematikanaloge z rešitvami

Snov tretjega letnika zajema 1222 zbranih nalog, ki so razporejene v 340 sklopov.

Eksponentna in logaritemska funkcija
Eksponentna funkcijaEksponentna enačba in neenačbaLogaritemska funkcijaPravila za računanje z logaritmiLogaritemska enačba