0
  040 468 404            info@instruiraj.me

Matematične naloge 1. letnika

Pred vami je stran z zbranimi matematičnimi nalogami, ki vsebujejo rešitve in postopke.

Zbrane naloge zajemajo snov prvega letnika. Naloge so razdeljene po posameznih sklopih, ki se jih obravnava v posameznih letnikih. Glavni sklopi so nato razdeljeni še na posamezna poglavja, kar pomeni, da lahko prav vsak najde področje, ki ga zanima.

Naloge so vam na voljo spodaj, imate pa tudi možnost, da zakupite naloge celotnega letnika.

Zbirka nalog se sproti dopolnjuje; postopki so v pripravi.

 

Naloge po sklopih Naloge celotnega letnika -35%

1. letnik matematikanaloge z rešitvami

Snov prvega letnika zajema 2009 zbranih nalog, ki so razporejene v 660 sklopov.

Naravna in cela števila
Naravna in cela številaPotence z naravnimi eksponentiIzrazi in razstavljanje
Naravna in cela števila50 nalog / 8 sklopov
Naloge z rešitvami
Ob nakupu prejmete PDF datoteko z rešitvami.
1,83 €
Naloge s postopki
Ob nakupu prejmete PDF datoteko z rešitvami ter postopki reševanja.
5,22 €
Potence z naravnimi eksponenti70 nalog / 13 sklopov
Naloge z rešitvami
Ob nakupu prejmete PDF datoteko z rešitvami.
2,56 €
Naloge s postopki
Ob nakupu prejmete PDF datoteko z rešitvami ter postopki reševanja.
7,30 €
Izrazi in razstavljanje178 nalog / 34 sklopov
Naloge z rešitvami
Ob nakupu prejmete PDF datoteko z rešitvami.
6,51 €
Naloge s postopki
Ob nakupu prejmete PDF datoteko z rešitvami ter postopki reševanja.
0,00 €
Deljivost naravnih in celih števil
Relacija deljivostiKriterij deljivostiOsnovni izrek o deljenjuNajvečji skupni delitelj in najmanjši skupni večkratnik
Relacija deljivosti97 nalog / 26 sklopov
Naloge z rešitvami
Ob nakupu prejmete PDF datoteko z rešitvami.
3,55 €
Naloge s postopki
Ob nakupu prejmete PDF datoteko z rešitvami ter postopki reševanja.
0,00 €
Kriterij deljivosti55 nalog / 20 sklopov
Naloge z rešitvami
Ob nakupu prejmete PDF datoteko z rešitvami.
2,01 €
Naloge s postopki
Ob nakupu prejmete PDF datoteko z rešitvami ter postopki reševanja.
0,00 €
Osnovni izrek o deljenju50 nalog / 21 sklopov
Naloge z rešitvami
Ob nakupu prejmete PDF datoteko z rešitvami.
1,83 €
Naloge s postopki
Ob nakupu prejmete PDF datoteko z rešitvami ter postopki reševanja.
0,00 €
Največji skupni delitelj in najmanjši skupni večkratnik70 nalog / 22 sklopov
Naloge z rešitvami
Ob nakupu prejmete PDF datoteko z rešitvami.
2,56 €
Naloge s postopki
Ob nakupu prejmete PDF datoteko z rešitvami ter postopki reševanja.
0,00 €
Osnove logike in teorije množic
Izjave in izjavne povezaveMnožice in računanje z njimi
Izjave in izjavne povezave43 nalog / 21 sklopov
Naloge z rešitvami
Ob nakupu prejmete PDF datoteko z rešitvami.
1,57 €
Naloge s postopki
Ob nakupu prejmete PDF datoteko z rešitvami ter postopki reševanja.
0,00 €
Množice in računanje z njimi90 nalog / 26 sklopov
Naloge z rešitvami
Ob nakupu prejmete PDF datoteko z rešitvami.
3,29 €
Naloge s postopki
Ob nakupu prejmete PDF datoteko z rešitvami ter postopki reševanja.
0,00 €
Racionalna števila
Številski in algebrski ulomkiPotence s celimi eksponentiUlomki in decimalni zapisLinearne enačbe in sistemi enačbSklepni in procentni račun
Številski in algebrski ulomki164 nalog / 39 sklopov
Naloge z rešitvami
Ob nakupu prejmete PDF datoteko z rešitvami.
6,00 €
Naloge s postopki
Ob nakupu prejmete PDF datoteko z rešitvami ter postopki reševanja.
0,00 €
Potence s celimi eksponenti125 nalog / 35 sklopov
Naloge z rešitvami
Ob nakupu prejmete PDF datoteko z rešitvami.
4,58 €
Naloge s postopki
Ob nakupu prejmete PDF datoteko z rešitvami ter postopki reševanja.
13,04 €
Ulomki in decimalni zapis60 nalog / 17 sklopov
Naloge z rešitvami
Ob nakupu prejmete PDF datoteko z rešitvami.
2,20 €
Naloge s postopki
Ob nakupu prejmete PDF datoteko z rešitvami ter postopki reševanja.
0,00 €
Linearne enačbe in sistemi enačb146 nalog / 52 sklopov
Naloge z rešitvami
Ob nakupu prejmete PDF datoteko z rešitvami.
5,34 €
Naloge s postopki
Ob nakupu prejmete PDF datoteko z rešitvami ter postopki reševanja.
0,00 €
Sklepni in procentni račun61 nalog / 48 sklopov
Naloge z rešitvami
Ob nakupu prejmete PDF datoteko z rešitvami.
2,23 €
Naloge s postopki
Ob nakupu prejmete PDF datoteko z rešitvami ter postopki reševanja.
0,00 €
Realna števila
Kvadratni in kubični korenInterval in linearne neenačbeAbsolutna vrednostPribližki in napake
Kvadratni in kubični koren91 nalog / 17 sklopov
Naloge z rešitvami
Ob nakupu prejmete PDF datoteko z rešitvami.
3,33 €
Naloge s postopki
Ob nakupu prejmete PDF datoteko z rešitvami ter postopki reševanja.
9,49 €
Interval in linearne neenačbe55 nalog / 15 sklopov
Naloge z rešitvami
Ob nakupu prejmete PDF datoteko z rešitvami.
2,01 €
Naloge s postopki
Ob nakupu prejmete PDF datoteko z rešitvami ter postopki reševanja.
0,00 €
Absolutna vrednost83 nalog / 20 sklopov
Naloge z rešitvami
Ob nakupu prejmete PDF datoteko z rešitvami.
3,04 €
Naloge s postopki
Ob nakupu prejmete PDF datoteko z rešitvami ter postopki reševanja.
0,00 €
Približki in napake38 nalog / 14 sklopov
Naloge z rešitvami
Ob nakupu prejmete PDF datoteko z rešitvami.
1,39 €
Naloge s postopki
Ob nakupu prejmete PDF datoteko z rešitvami ter postopki reševanja.
0,00 €
Linearna funkcija
Razdalja med dvema točkama v ravnini in ploščina trikotnikaLinearna funkcijaEnačba premice v ravnini
Razdalja med dvema točkama v ravnini in ploščina trikotnika74 nalog / 22 sklopov
Naloge z rešitvami
Ob nakupu prejmete PDF datoteko z rešitvami.
2,71 €
Naloge s postopki
Ob nakupu prejmete PDF datoteko z rešitvami ter postopki reševanja.
0,00 €
Linearna funkcija82 nalog / 26 sklopov
Naloge z rešitvami
Ob nakupu prejmete PDF datoteko z rešitvami.
3,00 €
Naloge s postopki
Ob nakupu prejmete PDF datoteko z rešitvami ter postopki reševanja.
0,00 €
Enačba premice v ravnini83 nalog / 31 sklopov
Naloge z rešitvami
Ob nakupu prejmete PDF datoteko z rešitvami.
3,04 €
Naloge s postopki
Ob nakupu prejmete PDF datoteko z rešitvami ter postopki reševanja.
0,00 €
Geometrija v ravnini
Ravninski liki / trikotnik, štirikotnik, večkotnik, krogPodobnostKotne funkcije
Podobnost64 nalog / 45 sklopov
Naloge z rešitvami
Ob nakupu prejmete PDF datoteko z rešitvami.
2,34 €
Naloge s postopki
Ob nakupu prejmete PDF datoteko z rešitvami ter postopki reševanja.
0,00 €
Kotne funkcije88 nalog / 39 sklopov
Naloge z rešitvami
Ob nakupu prejmete PDF datoteko z rešitvami.
3,22 €
Naloge s postopki
Ob nakupu prejmete PDF datoteko z rešitvami ter postopki reševanja.
0,00 €
Osnove statistike
Urejanje in grupiranje podatkovGrafično prikazovanje podatkov
Urejanje in grupiranje podatkov0 nalog / 0 sklopov
Naloge z rešitvami
Ob nakupu prejmete PDF datoteko z rešitvami.
0,00 €
Naloge s postopki
Ob nakupu prejmete PDF datoteko z rešitvami ter postopki reševanja.
0,00 €
Grafično prikazovanje podatkov0 nalog / 0 sklopov
Naloge z rešitvami
Ob nakupu prejmete PDF datoteko z rešitvami.
0,00 €
Naloge s postopki
Ob nakupu prejmete PDF datoteko z rešitvami ter postopki reševanja.
0,00 €
Kdaj boste prejeli naloge na vaš e-naslov? Zakupljene naloge prejmete še isti dan, ko je vašo plačilo razvidno na našem poslovnem računu oz. ko prejmemo vaše potrdilo o opravljenem plačilu.

Zakup nalog iz matematike celotnega letnika

Nudimo vam možnost zakupa celotnega letnika, s čimer privarčujete in imate zbrano vse na enem mestu.

35%
ceneje
Zakup nalog z rešitvami za 1. letnik

Poleg zakupa posameznih poglavij letnika vam ponujamo možnost zakupu nalog za celotni letnik. Zakaj bi se odločili za nakup? Ker pri nakupu nalog celotnega letnik privarčujete, poleg tega pa imate vse naloge zbrane na enem mestu.

V zbirki je zajetih 2009 nalog, ki so razdeljene v 660 sklopov.

47,79 €Ob nakupu prejmete PDF datoteke, ki so razdeljene po poglavjih in vsebujejo naloge z rešitvami.