040 468 404            info@instruiraj.me

Matematične naloge 1. letnika

Pred vami je stran z zbranimi matematičnimi nalogami, ki vsebujejo rešitve in postopke.

Zbrane naloge zajemajo snov prvega letnika. Naloge so razdeljene po posameznih sklopih, ki se jih obravnava v posameznih letnikih. Glavni sklopi so nato razdeljeni še na posamezna poglavja, kar pomeni, da lahko prav vsak najde področje, ki ga zanima.

Naloge so vam na voljo spodaj, imate pa tudi možnost, da zakupite naloge celotnega letnika.

Zbirka nalog se sproti dopolnjuje; postopki so v pripravi.

 

Naloge po sklopih Naloge celotnega letnika   /  -35%

1. letnik matematikanaloge z rešitvami

Snov prvega letnika zajema 2012 zbranih nalog, ki so razporejene v 661 sklopov.

Naravna in cela števila
Naravna in cela številaPotence z naravnimi eksponentiIzrazi in razstavljanje
Naravna in cela števila50 nalog / 8 sklopov
Naloge z rešitvami
Ob nakupu prejmete zgornjo datoteko v PDF obliki, v kateri so vključene naloge z rešitvami.
1,53 €
Naloge s postopki
Ob nakupu prejmete datoteko v PDF obliki, v kateri so vključene naloge z rešitvami ter komentirani postopki reševanja.
0,00 €
Potence z naravnimi eksponenti70 nalog / 13 sklopov