0
  040 468 404            info@instruiraj.me

Gimnazija, srednja in poklicna šola letnik

1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik

V sklopu nalog za gimnazije, srednje in poklicne šole so zbrane naloge različnih težavnosti (od lažjih, srednjih do zelo zahtevnih), saj je tudi od samih šol odvisno kakšno težavnost matematike sama šola oziroma profesorji zahtevajo.

Naloge so pripravljene tako, da se vrstijo od lažjih do težjih, tako tudi učenci lažje vidijo in sledijo stopnjam zahtevnosti in jih lahko primerjajo s šolskimi nalogami.

Če bi želeli imeti naloge, ki so prirejene zahtevnosti vaše šole, nam pošljite primere preverjanj ali testov in pripravili vam bomo vaje, primerne za vašo šolo in zahtevnost matematike.

Izbirate lahko med nalogami z rešitvami, ki so namenjene učencem, ki že samostojno rešujejo naloge in potrebujejo le dodatne vaje za utrjevanje ali med nalogami s postopki, ki pa so namenjene učencem, ki še ne zmorejo ali težje samostojno rešujejo naloge in jih postopek z razlago vodi in usmerja.

Matura iz matematike je namenjena znanju snovi vseh letnikov. Potrebno je nalogo prepoznati in najti ustrezno pot za reševanje matematičnega problema.

Predvsem pa si vsi profesorji želimo, da bi dijaki znali povezovati med seboj različne snovi in s tem nadgraditi štiriletno učenje matematike.

Zato smo tukaj zbrali naloge, ki ne obsegajo le ene snovi, temveč gre za sestavljene naloge iz različnih področij matematike.

Matematika rešene naloge 1. letnika

Za vas smo pripravili zbirke matematičnih nalog razvrščene po poglavnjih.

Naravna in cela števila / 1. letnik
Deljivost naravnih in celih števil / 1. letnik
Osnove logike in teorije množic / 1. letnik
Racionalna števila / 1. letnik
Realna števila / 1. letnik
Linearna funkcija / 1. letnik
Geometrija v ravnini / 1. letnik
Podobnost / 64 nalog
Kotne funkcije / 88 nalog
Osnove statistike / 1. letnik
Urejanje in grupiranje podatkov / 0 nalog
Grafično prikazovanje podatkov / 0 nalog

Matematika rešene naloge 2. letnika

Za vas smo pripravili zbirke matematičnih nalog razvrščene po poglavnjih.

Kvadratna funkcija / 2. letnik
Kvadratna funkcija / 102 nalog
Vietovi formuli / 34 nalog
Kompleksna števila / 2. letnik
Eksponentna in logaritemska funkcija / 2. letnik

Oddaja nalog fotografiraj in pošlji

Imaš nalogo, ki ti dela težave? Fotografiraj jo in nam jo pošlji v reševanje... in dobiš boš rešitev skupaj s postopkom.

Matematika rešene naloge 3. letnika

Za vas smo pripravili zbirke matematičnih nalog razvrščene po poglavnjih.

Eksponentna in logaritemska funkcija / 3. letnik
Polinomi in racionalne funkcije / 3. letnik
Graf polinoma / 46 nalog
Stožnice / 3. letnik
Krožnica / 80 nalog
Elipsa / 46 nalog
Hiperbola / 47 nalog
Parabola / 33 nalog
Trigonometrija / 3. letnik
Metrična geometrija v ravnini / 3. letnik
Razreševanje trikotnika / 0 nalog
Ploščina in obseg pravokotnika in paralelograma / 0 nalog
Ploščina in obseg trapeza in deltoida / 0 nalog
Ploščina in obseg pravilnega n-kotnika / 0 nalog
Krog / 0 nalog
Metrična geometrija v prostoru / 3. letnik
Prizma / 0 nalog
Piramida / 0 nalog
Valj / 0 nalog
Stožec / 0 nalog
Krogla in mešane naloge / 0 nalog

Matematika rešene naloge 4. letnika

Za vas smo pripravili zbirke matematičnih nalog razvrščene po poglavnjih.

Zaporedja / 4. letnik
Kombinatorika / 4. letnik
Permutacije / 84 nalog
Variacije / 61 nalog
Kombinacije / 40 nalog
Binomski izrek / 33 nalog
Verjetnosti račun / 4. letnik
Osnove statistike / 4. letnik
Urejanje in grupiranje podatkov / 0 nalog
Grafično prikazovanje podatkov / 0 nalog