040 468 404            info@instruiraj.me

Veselimo se z vami ob vaših uspehih

Za maturante smo pripravili poseben sklop nalog, prilagojen glede na vrsto mature oz. njen nivo.

Matura je čas napetosti in hitenja, čas intenzivnega učenja in pripravi na izpite predmetov mature, ki ste jih izbrali.

Pomembno je, da pred tem obnovite svoje znanje, da dobite pregled nad celotno snovjo matematike, da določena poglavja med seboj povežete in ponovite formule in načine reševanja nalog. Zavedamo se, da časa za pripravo ni tako veliko, zato smo se potrudili izbrati naloge različnih tipov, ki pa omogočajo ponovitev celotne snovi. Nalog zato ni tako veliko, ker se ne ponavljajo.

Namen je ponoviti in ne utrjevati določeno znanje. Če se nekega poglavja še niste naučili, predlagamo zakup nalog za tisto določeno poglavje, kjer so naloge namenjene utrjevanju.

Priprava na maturo iz matematike

Izbrane maturitetne naloge z rešitvami, prilagojene stopnji zahtevnosti posamezne mature.

Poklicna matura0 nalog / 0 sklopov
Vaje zajemajo snov vseh letnikov izobraževanja. Naloge so načeloma krajšega tipa, nekatere po vsebujejo podvprašanja in so namenjene povezovanju snovi matematike.
Namen reševanja je ponoviti snov in se s tem pripraviti na maturo.
Naloge z rešitvami
Ob nakupu prejmete zgornjo datoteko v PDF obliki, v kateri so vključene naloge z rešitvami.
0,00 €
Naloge s postopki
Ob nakupu prejmete datoteko v PDF obliki, v kateri so vključene naloge z rešitvami ter komentirani postopki reševanja.
0,00 €