0
  040 468 404            info@instruiraj.me

Matematične naloge 2. letnika

Pred vami je stran z zbranimi matematičnimi nalogami, ki vsebujejo rešitve in postopke.

Zbrane naloge zajemajo snov drugega letnika. Naloge so razdeljene po posameznih sklopih, ki se jih obravnava v posameznih letnikih. Glavni sklopi so nato razdeljeni še na posamezna poglavja, kar pomeni, da lahko prav vsak najde področje, ki ga zanima.

Naloge so vam na voljo spodaj, imate pa tudi možnost, da zakupite naloge celotnega letnika.

Zbirka nalog se sproti dopolnjuje; postopki so v pripravi.

 

Naloge po sklopih Naloge celotnega letnika -25%

2. letnik matematikanaloge z rešitvami

Snov drugega letnika zajema 1643 zbranih nalog, ki so razporejene v 494 sklopov.

Kotne funkcije in vektorji
Kotne funkcijeRazširitev pojma kotne funkcijeRačunske operacije med vektorji in razmerjaBaza prostora in skalarni produktVektorji v pravokotnem koordinatnem sistemuKosinusni izrek
Kotne funkcije88 nalog / 39 sklopov
Naloge z rešitvami
Ob nakupu prejmete PDF datoteko z rešitvami.
3,22 €
Naloge s postopki
Ob nakupu prejmete PDF datoteko z rešitvami ter postopki reševanja.
0,00 €
Razširitev pojma kotne funkcije23 nalog / 7 sklopov
Naloge z rešitvami
Ob nakupu prejmete PDF datoteko z rešitvami.
0,84 €
Naloge s postopki
Ob nakupu prejmete PDF datoteko z rešitvami ter postopki reševanja.
2,40 €
Računske operacije med vektorji in razmerja72 nalog / 28 sklopov
Naloge z rešitvami
Ob nakupu prejmete PDF datoteko z rešitvami.
2,64 €
Naloge s postopki
Ob nakupu prejmete PDF datoteko z rešitvami ter postopki reševanja.
0,00 €
Baza prostora in skalarni produkt47 nalog / 29 sklopov
Naloge z rešitvami
Ob nakupu prejmete PDF datoteko z rešitvami.
1,72 €
Naloge s postopki
Ob nakupu prejmete PDF datoteko z rešitvami ter postopki reševanja.
0,00 €
Kosinusni izrek29 nalog / 18 sklopov
Naloge z rešitvami
Ob nakupu prejmete PDF datoteko z rešitvami.
1,06 €
Naloge s postopki
Ob nakupu prejmete PDF datoteko z rešitvami ter postopki reševanja.
0,00 €
Potence in koreni
Potence s celimi eksponentiKvadratni in kubični korenKoreni poljubnih stopenj in iracionalna enačbaPotence z racionalnimi eksponenti
Potence s celimi eksponenti125 nalog / 35 sklopov
Naloge z rešitvami
Ob nakupu prejmete PDF datoteko z rešitvami.
4,58 €
Naloge s postopki
Ob nakupu prejmete PDF datoteko z rešitvami ter postopki reševanja.
13,04 €
Kvadratni in kubični koren91 nalog / 17 sklopov
Naloge z rešitvami
Ob nakupu prejmete PDF datoteko z rešitvami.
3,33 €
Naloge s postopki
Ob nakupu prejmete PDF datoteko z rešitvami ter postopki reševanja.
9,49 €
Koreni poljubnih stopenj in iracionalna enačba94 nalog / 20 sklopov
Naloge z rešitvami
Ob nakupu prejmete PDF datoteko z rešitvami.
3,44 €
Naloge s postopki
Ob nakupu prejmete PDF datoteko z rešitvami ter postopki reševanja.
0,00 €
Potence z racionalnimi eksponenti51 nalog / 10 sklopov
Naloge z rešitvami
Ob nakupu prejmete PDF datoteko z rešitvami.
1,87 €
Naloge s postopki
Ob nakupu prejmete PDF datoteko z rešitvami ter postopki reševanja.
0,00 €
Funkcija
Funkcija, njene lastnosti in inverzna funkcijaPotenčna in korenska funkcija
Funkcija, njene lastnosti in inverzna funkcija52 nalog / 14 sklopov
Naloge z rešitvami
Ob nakupu prejmete PDF datoteko z rešitvami.
1,90 €
Naloge s postopki
Ob nakupu prejmete PDF datoteko z rešitvami ter postopki reševanja.
0,00 €
Potenčna in korenska funkcija74 nalog / 21 sklopov
Naloge z rešitvami
Ob nakupu prejmete PDF datoteko z rešitvami.
2,71 €
Naloge s postopki
Ob nakupu prejmete PDF datoteko z rešitvami ter postopki reševanja.
0,00 €
Kvadratna funkcija
Kvadratna funkcijaNičle kvadratne funkcije in kvadratna enačbaVietovi formuliKvadratna neenačba
Kvadratna funkcija102 nalog / 27 sklopov
Naloge z rešitvami
Ob nakupu prejmete PDF datoteko z rešitvami.
3,73 €
Naloge s postopki
Ob nakupu prejmete PDF datoteko z rešitvami ter postopki reševanja.
0,00 €
Vietovi formuli34 nalog / 16 sklopov
Naloge z rešitvami
Ob nakupu prejmete PDF datoteko z rešitvami.
1,24 €
Naloge s postopki
Ob nakupu prejmete PDF datoteko z rešitvami ter postopki reševanja.
0,00 €
Kvadratna neenačba57 nalog / 22 sklopov
Naloge z rešitvami
Ob nakupu prejmete PDF datoteko z rešitvami.
2,09 €
Naloge s postopki
Ob nakupu prejmete PDF datoteko z rešitvami ter postopki reševanja.
0,00 €
Kompleksna števila
Računanje s kompleksnimi števili
Računanje s kompleksnimi števili74 nalog / 30 sklopov
Naloge z rešitvami
Ob nakupu prejmete PDF datoteko z rešitvami.
2,71 €
Naloge s postopki
Ob nakupu prejmete PDF datoteko z rešitvami ter postopki reševanja.
0,00 €
Eksponentna in logaritemska funkcija
Eksponentna funkcijaEksponentna enačba in neenačbaLogaritemska funkcijaPravila za računanje z logaritmiLogaritemska enačba
Eksponentna funkcija63 nalog / 18 sklopov
Naloge z rešitvami
Ob nakupu prejmete PDF datoteko z rešitvami.
2,31 €
Naloge s postopki
Ob nakupu prejmete PDF datoteko z rešitvami ter postopki reševanja.
0,00 €
Eksponentna enačba in neenačba111 nalog / 17 sklopov
Naloge z rešitvami
Ob nakupu prejmete PDF datoteko z rešitvami.
4,06 €
Naloge s postopki
Ob nakupu prejmete PDF datoteko z rešitvami ter postopki reševanja.
0,00 €
Logaritemska funkcija48 nalog / 9 sklopov
Naloge z rešitvami
Ob nakupu prejmete PDF datoteko z rešitvami.
1,76 €
Naloge s postopki
Ob nakupu prejmete PDF datoteko z rešitvami ter postopki reševanja.
0,00 €
Pravila za računanje z logaritmi45 nalog / 9 sklopov
Naloge z rešitvami
Ob nakupu prejmete PDF datoteko z rešitvami.
1,65 €
Naloge s postopki
Ob nakupu prejmete PDF datoteko z rešitvami ter postopki reševanja.
4,69 €
Logaritemska enačba115 nalog / 20 sklopov
Naloge z rešitvami
Ob nakupu prejmete PDF datoteko z rešitvami.
4,21 €
Naloge s postopki
Ob nakupu prejmete PDF datoteko z rešitvami ter postopki reševanja.
0,00 €
Kdaj boste prejeli naloge na vaš e-naslov? Zakupljene naloge prejmete še isti dan, ko je vašo plačilo razvidno na našem poslovnem računu oz. ko prejmemo vaše potrdilo o opravljenem plačilu.

Zakup nalog iz matematike celotnega letnika

Nudimo vam možnost zakupa celotnega letnika, s čimer privarčujete in imate zbrano vse na enem mestu.

25%
ceneje
Zakup nalog z rešitvami za 2. letnik

Poleg zakupa posameznih poglavij letnika vam ponujamo možnost zakupu nalog za celotni letnik. Zakaj bi se odločili za nakup? Ker pri nakupu nalog celotnega letnik privarčujete, poleg tega pa imate vse naloge zbrane na enem mestu.

V zbirki je zajetih 1643 nalog, ki so razdeljene v 494 sklopov.

45,10 €Ob nakupu prejmete PDF datoteke, ki so razdeljene po poglavjih in vsebujejo naloge z rešitvami.