040 468 404            info@instruiraj.me

Matematične naloge 2. letnika

Pred vami je stran z zbranimi matematičnimi nalogami, ki vsebujejo rešitve in postopke.

Zbrane naloge zajemajo snov drugega letnika. Naloge so razdeljene po posameznih sklopih, ki se jih obravnava v posameznih letnikih. Glavni sklopi so nato razdeljeni še na posamezna poglavja, kar pomeni, da lahko prav vsak najde področje, ki ga zanima.

Naloge so vam na voljo spodaj, imate pa tudi možnost, da zakupite naloge celotnega letnika.

Zbirka nalog se sproti dopolnjuje; postopki so v pripravi.

 

Naloge po sklopih Naloge celotnega letnika   /  -20%

2. letnik matematikanaloge z rešitvami

Snov drugega letnika zajema 1589 zbranih nalog, ki so razporejene v 472 sklopov.

Kotne funkcije in vektorji
Kotne funkcijeRazširitev pojma kotne funkcijeRačunske operacije med vektorji in razmerjaBaza prostora in skalarni produktVektorji v pravokotnem koordinatnem sistemuKosinusni izrek